• donderdag 22 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

HONDERD BANKREKENINGEN GEOPEND VOOR BURGERS DIE COVID-STEUN ONTVANGEN

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft de afgelopen tijd intensief overleg gevoerd met de overheid om bankieren efficiënter te maken voor iedere burger. De eerste stap die gezet is in deze gezamenlijke inspanning om financiële inclusie te bevorderen, is het openen van bankrekeningen voor de groep burgers die COVID-19-steun zal ontvangen vanuit de overheid, maar die nog niet beschikten over een eigen bankrekening.

Vandaag zijn de eerste honderd bankrekeningen geopend. De komende tijd zullen er nog meer bankrekeningen worden geopend bij de diverse commerciële banken. Met de verhoging van de financiële inclusie en dus de verhoging van het aantal girale betalingen, zal het risicoprofiel van Suriname, de banken en het gehele financiële systeem, verlaagd worden.

De overheid streeft naar het bevorderen van financiële inclusie, met als doel het financiële welzijn van de samenleving te verbeteren.

“Ik ben zeer verheugd dat de banken haar medewerking en ondersteuning hebben toegezegd en dat de eerste bankrekeningen zijn geopend”, zei minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning.

De voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, Eblein Frangie, zegt: “We hebben een gezamenlijk doel, waarbij wij graag zo veel mogelijk mensen willen voorzien van een bankrekening.” Voor het openen van een bankrekening is onder andere een geldig identiteitsbewijs en een onderbouwing van het inkomen nodig. Het inkomen kan onderbouwd worden met een loonslip, werkgeversverklaring of een overzicht van de inkomsten. De Surinaamse Bankiersvereniging hoopt dat burgers die nog niet beschikken over een bankrekening, gestimuleerd zijn om een bankrekening te openen om zo ook te kunnen genieten van de vele voordelen van bankieren.

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie