• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Guyana blijft zich inzetten voor goede relatie met Suriname

| suriname herald | Door: Redactie

Guyana blijft zich inzetten voor goede nabuurschapsbetrekkingen met Suriname ondanks de kwestie van visvergunningen die een heet hangijzer blijft. Dat laat de Guyanese regering weten in een uitgegeven verklaring.

Guyana’s ambassadeur in Suriname, Keith George, werd onlangs ontboden door de interim-minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Zaken en Internationale Samenwerking (BIBIS), Krishna Mathoera, naar aanleiding van verklaringen van Guyanese regeringsfunctionarissen over de kwestie van de Guyanese vissers in de Surinaamse wateren.

Deze daad van de Surinaamse regering heeft sindsdien de regering van Guyana ertoe aangezet om op te treden en het ministerie van Buitenlandse Zaken van Guyana heeft een verklaring uitgegeven waarin het

zijn inspanningen beschrijft om de kwestie diplomatiek op te lossen.

Ondanks deze inspanningen zei Guyana dat het gewenste resultaat niet is bereikt en dat Guyanese vissers nog steeds worden lastiggevallen door de Surinaamse autoriteiten. Desalniettemin zei de Guyanese regering dat zij zich blijft inzetten voor goede nabuurschapsbetrekkingen met Suriname.

Zie hieronder de volledige verklaring van het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking:

Het volgende is een tijdlijn van de politieke en diplomatieke inspanningen van de regering van Guyana om SK-visvergunningen te verkrijgen voor haar vissers om te vissen in de Surinaamse wateren voor de Atlantische kust:

– Deze kwestie werd in 2020

op presidentieel niveau besproken. Aansluitend, tijdens de eerste vergadering van de Landbouwwerkgroep onder de SDCP, die in november 2020 in Suriname werd bijeengeroepen, verzocht Guyana Suriname 150 SK-vergunningen af te geven aan Guyanese vissers om voor de kust van Suriname te vissen. 

– Door in te stemmen met de verlening van de vergunningen heeft de regering van Suriname aangegeven dat zij een overheidsbedrijf zou oprichten als zakenpartner van de Guyanese vissers waarmee zij een Vaartuigbasisovereenkomst zullen ondertekenen, en dat zal zorgen voor de registratie van de schepen van de Guyanese vissers. Dit was in lijn met de Surinaamse visserijwetgeving.

– De regering van Suriname stelde ook voor om een visserijovereenkomst te sluiten tussen de twee landen, waarin ook de verlening van vergunningen zou worden geregeld. Guyana bleef te goeder trouw de besprekingen met Suriname aangaan in de verwachting dat deze tot een wederzijds voordelige regeling zouden leiden.

– De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij van Suriname heeft ook de namen opgevraagd van de tussenpersonen van wie de Guyanese vissers hun vergunningen huurden. Verder werden een aantal criteria geschetst voor de oprichting van de vennootschap.

– Guyana voldeed aan alle overige eisen van Suriname voor het opzetten van het bedrijf en na enige terughoudendheid van de Guyanese vissers werden uiteindelijk de namen van de tussenpersonen overgedragen aan de Surinaamse regering.

– Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van Guyana en Suriname bleven in gesprek over de kwestie. De minister van Buitenlandse Zaken van Guyana schreef op 13 augustus 2021 aan zijn Surinaamse ambtgenoot, minister Albert Ramdin, om hem te herinneren aan de toezegging van Suriname om de vergunningen af te geven.

– De presidenten van Guyana en Suriname kwamen tussen 17 en 20 augustus 2021 bijeen in Georgetown en bespraken de afgifte van SK-visvergunningen aan Guyanese vissers. Het gezamenlijke communiqué dat door de presidenten werd uitgegeven, beloofde “dat beide verantwoordelijke ministers zouden werken aan de afgifte van visvergunningen in die categorie tegen 1 januari 2022, rekening houdend met de vastgestelde quota aan Surinaamse zijde.”

– Gedurende enkele maanden werd niets meer vernomen uit Suriname, en minister Todd schreef opnieuw een brief van 20 december 2021 aan zijn Surinaamse ambtgenoot, minister Ramdin, waarin hij hem herinnerde aan de toezegging en aandrong op zijn tussenkomst om tot een oplossing van die onopgeloste kwestie te komen.

– Minister Todd ontving op 6 januari 2022 een reactie van zijn Surinaamse ambtgenoot waarin minister Ramdin voorstelde dat de ministers van Landbouw van beide landen op 13 januari 2022 bijeen zouden komen om tot overeenstemming te komen. De voorgestelde vergadering is nooit bijeengeroepen.

– Op de tripartiete top Guyana/Suriname/Brazilië die op 20 januari 2022 in Suriname werd gehouden, kwamen de presidenten van Guyana en Suriname bijeen en werden de vergunningen opnieuw besproken. President Santokhi gaf toen aan dat hij zich blijft inzetten voor de afgifte van SK-vergunningen aan Guyanese vissers.

– Guyana heeft geen verdere formele of inhoudelijke communicatie van Suriname over de kwestie ontvangen.

Terwijl de voorgaande diplomatieke en politieke initiatieven werden ondernomen, werden Guyanese vissers nog steeds lastiggevallen in de Surinaamse wateren terwijl ze probeerden door te gaan met hun handel voor hun levensonderhoud en dat van hun gezinnen. De zaken escaleerden dit jaar toen Suriname drie Guyanese vissersvaartuigen in beslag nam, samen met hun netten en motoren, en de vangst verkocht. Na afloop van de zaak heeft Guyana contact opgenomen met Suriname om de schepen op humanitaire gronden vrij te laten, maar daarvoor was geen accommodatie beschikbaar.

Het is duidelijk dat de diplomatieke betrokkenheid tot dusver niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. 

Guyana blijft zich inzetten voor goede nabuurschapsbetrekkingen met Suriname.

Aldus de verklaring van het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie