• donderdag 25 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Grassalco leent USD 3,8 miljoen om deel schulden af te lossen

| snc.com | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi heeft een ontmoeting gehad met de directie en de Raad van Commissarissen (RvC) van Grassalco N.V. om de financiële solvabiliteit van het bedrijf te bespreken. De bijeenkomst vond plaats op donderdag 14 maart 2024 op het Kabinet van de President, in aanwezigheid van minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning, minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) en minister Uraiqit Ramsaran van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT).  

Grassalco is een staatsbedrijf dat momenteel financieel onder druk staat als gevolg van achterstanden in het kader van schulden die steeds verder oplopen. Dit  betekent dat als

er niets wordt gedaan, de schuldeisers over kunnen gaan tot beslaglegging op goederen, rekeningen, bezittingen en de verschillende actoren die hierbij betrokken zijn.

President-directeur van Grassalco, Wesley Rozenhout, legde het een en ander uit: het directeurschap van Grassalco is in oktober 2020 overgenomen, toen het staatsbedrijf een schuldenberg van miljoenen Amerikaanse dollars had. Het is de nieuwe leiding van Grassalco gelukt om een nieuwe lening aan te gaan van 3,8 miljoen Amerikaanse dollars.

Met dat bedrag is een aantal grote schuldeisers afgelost; en er zijn aflossingsplannen afgesproken met andere schuldeisers. Het probleem is echter dat een ander deel van de schulden nog

niet betaald is, en natuurlijk moet ook de 3,8 miljoen zelf nog terugbetaald moet worden. “Hierdoor legt een aantal schuldeisers beslag op de rekeningen, waardoor we verplicht zijn hen (grotere) deelbetalingen te doen in plaats van de afgesproken aflossingen.

Dit zorgt ervoor dat we telkens weer achterlopen met afbetalingen”, aldus directeur Rozenhout. Een specifieke probleemsituatie doet zich voor  in de situatie van aflossingsplannen waarbij de schuldeiser met een advocaat werkt. Grassalco heeft in die gevallen soms automatische aflossingen gedaan volgens het aflossingsplan, maar tegelijkertijd verzuimd om het bewijs van die aflossingen aan de advocaat te sturen.

Rozenhout stelt hierover: “ Hierdoor weten deze partijen niet dat de aflossingen zijn gedaan, wat een van de problemen is waarmee we nu te kampen hebben, zoals met een bedrijf dat beslag heeft gelegd op de Krakalaan en dreigt te gaan veilen”. 

De regering heeft gekeken naar wat de beste kortetermijnoplossing zou kunnen zijn, met name voor wat betreft betrokkenheid van en contact met  partijen. Als voorlopige, accute oplossing heeft het staatshoofd een clusterteam van ministers samengesteld, dat apart met de leiding van Grassalco de knelpunten moet gaan bespreken en oplossingsmodellen voor Grassalco moet gaan bediscussiëren.

Dit als voorlopige oplossing totdat er een plan gepresenteerd wordt in de regeringsraad. Dan zal de regering kijken welke maatregelen allemaal getroffen moeten worden met en voor Grassalco. Daarnaast is er gesproken over een voorziening zodat alle betrokken partijen garantie hebben dat de business gecontinueerd kan worden en dat betalingen kunnen plaatsvinden.

Er zal in dit kader de optie bekeken worden van een ‘escrowaccount’ bij de Hakrinbank, dat is een soort geblokkeerde bankrekening beheerd door een derde partij (een bank), waardoor schuldenaar en schuldeiser gegarandeerd  zijn van betalingen. Dit idee zal verder uitgewerkt worden door alle betrokken partijen. (CDS)

| snc.com | Door: Redactie