• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

EZ INFORMEERT ONDERNEMERS NICKERIE OVER GEZAMENLIJKE AANPAK VOOR BESCHERMING SAMENLEVING

Het fragment lijkt een verslag te zijn van een informatiesessie gehouden door de Economische Controledienst (ECD) van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, gericht op het verstrekken van informatie aan ondernemers in het district Nickerie, Suriname. De sessie werd geleid door de districtscommissaris van Nickerie, waarbij de districtscommissaris het belang van dergelijke sessies benadrukte om ondernemers te informeren over wetten en regelgeving met betrekking tot ondernemerschap.

Tijdens de sessie werd gesproken over het belang van het volgen van procedures en richtlijnen bij het starten van een onderneming, ongeacht de omvang ervan. Het doel was om ondernemers te ondersteunen

en drempels voor hen te minimaliseren, terwijl tegelijkertijd werd benadrukt dat naleving van wet- en regelgeving van vitaal belang is.

Verder werden verschillende mogelijkheden aangeboden aan ondernemers, waaronder kosteloze trainingen over ondernemersvaardigheden en het aanvragen van leningen bij het KMO-fonds. Er werd ook gesproken over projecten zoals het "Search Project", dat gericht is op het stimuleren van productie in het district.

Daarnaast werd informatie verstrekt over de rol van de ECD bij het handhaven van wetten en regels met betrekking tot economische delicten, waarbij verschillende wetten werden genoemd die van toepassing zijn op economische activiteiten.

Al met al lijkt de sessie te zijn

ontworpen om ondernemers te ondersteunen, hen bewust te maken van de geldende wet- en regelgeving, en hen te helpen bij het navigeren door het ondernemingslandschap met het oog op naleving en groei.

14 Apr 2024 | cds | Door: Redactie