• maandag 15 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname
GBB-minister Dinotha Vorswijk

Dossier Sabakuproject onvolledig overhandigd aan president

| sun.sr | Door: Redactie

Het dossier over het Sabakuproject blijkt onvolledig te zijn. President Chan Santokhi had minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid & Bosbeheer (GBB) opgedragen om hem omstandig te informeren over de perikelen rond dit project, nadat gebleken is dat politieke loyalisten hier grond gekregen hebben binnen recordtijd. Het dossier moest overhandigd worden aan het staatshoofd. Vervolgens heeft Santokhi, middels een presidentieel besluit, alle bereidverklaringen en toewijzingsbeschikkingen geschorst voor een periode van zes maanden. In hetzelfde besluit maakt het staatshoofd melding van een onvolledig dossier. Het dossier is op 11 juli ontvangen door de president. 'Evenwel is gebleken dat het dossier onvolledig is en dat er nog nader onderzoek is vereist ten aanzien van de procedure van voorbereiding van de voormelde uitgifte', staat in het besluit. 

Onderzoek

Het opgevraagde dossier heeft lang op zich laten wachten, ondanks het verzoek van de president. Eerder verklaarde de president dat de uitgifte 'onethisch' is. Naar aanleiding van een aangifte door De Stichting Huis voor Democratie en Rechtsstaat, is er een strafrechtelijk onderzoek gestart door het Openbaar Ministerie. De president schrijft in het besluit, dat de regering een eigen onderzoek doet in 'administratieve en bestuursrechtelijke sfeer'. Dit onderzoek mag op geen enkel moment het strafrechtelijk onderzoek doorkruisen. Mocht blijken dat beschikkingen niet volgens de juiste procedure zijn uitgegeven, dan zullen die worden ingetrokken. Alle ingetrokken percelen zullen worden uitgegeven aan personen of instanties die reeds een aanvraag gedaan hebben. Dat zijn ruim 70.000. 

Rechtshandelingen

Onlangs is gebleken dat er rechtshandelingen worden verricht op percelen van het Sabakuproject, waaronder het vestigen van hypotheken. Om dit niet verder te compliceren, bepaalt het staatshoofd dat alle nodige maatregelen met de hoogste spoed getroffen moeten worden.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Redactie