• donderdag 18 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Docenten IOL dienen ontslag in vanwege uiteenlopende redenen

| suriname herald | Door: Redactie

Drie docenten van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) hebben vanwege uiteenlopende redenen hun ontslag ingediend. Van bronnen heeft Suriname Herald vernomen, dat de onderdirecteur Onderwijszaken, Jerry Oldenstam, zijn functie vermoedelijk heeft neergelegd omdat hij niet op een lijn zit met de onlangs benoemde directeur van het IOL, Melisa Venetiaan.

Vernomen wordt dat aan een student van de studierichting Natuurkunde, die al negen jaren geen onderwijs heeft gevolgd op het instituut en ook geen tentamenbriefjes kan overleggen van behaalde vakken, toestemming is verleend om te kunnen afstuderen. Van deze student zouden er nergens tentamenbriefjes te vinden zijn. 

De opleidingscoördinator van Natuurkunde zou zich hiertegen verzetten. Oldenstam hierover gevraagd zegt dat hij nog niet kan ingaan op deze kwestie, omdat hij eerst met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, wil praten. "Ik wil haar niet overslaan, omdat zij degene is die mij in dienst heeft genomen en ik dien eerst met haar te praten alvorens ik naar buiten treed," geeft hij kort aan in gesprek met Suriname Herald. Van de bron is ook vernomen dat de voorgaande directeuren, zowel Robert Peneux als Cheryl Jubithana, het verzoek van de student om af te studeren hebben afgewezen. 

Er is verder vernomen dat de onderdirecteur Financiële Zaken, Serge Lemmert, zijn ontslag heeft ingediend omdat hij het oneens is over de gang van zaken bij het IOL. Ook de docent Welmoed Ventura van de studierichting Nederlands, heeft haar ontslag bij het instituut ingediend, vanwege ontevredenheid over de gang van zaken en de vele ruzies die zij heeft gehad met de directeur.

Volgens Venetiaan heeft zij geen ontslagbrief ontvangen van Ventura. "Ik heb geen ontslagbrieven ontvangen van deze mensen. Ventura heeft wegens gezondheidsredenen afgezegd en Lemmert is er tot oktober, omdat hij andere ambities heeft," laat de IOL-directeur weten. Van Oldenstam heeft zij ook geen brief ontvangen en ook het ministerie dat hem officieel heeft aangesteld, heeft geen brief van hem gekregen, vertelt Venetiaan.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie