• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DIGITALE TRANSFORMATIE: USAID CBEE-R ONDERSTEUNT SURINAME BIJ VERGUNNINGSPROCES PARKEERPLAATSEN

| united news | Door: Redactie

Foto: Genodigden en participanten van de workshop.

Op 12 juni 2024 organiseerde USAID, het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling, in samenwerking met International Development Group (IDG) een cruciale workshop in Paramaribo, Suriname.

Centraal stond de digitale transformatie van het proces voor parkeervergunningen voor zowel particulieren als bedrijven.

Deze bijeenkomst bracht belanghebbenden bijeen om te brainstormen over het stroomlijnen en digitaliseren van de aanvraagprocedure voor parkeervergunningen. Hierdoor kan de efficiëntie en verwerkingstijd aanzienlijk worden verbeterd. Tijdens de workshop analyseerden deelnemers de huidige stand van zaken rondom parkeervergunningen. De discussies werden gevoerd in het licht van nieuwe beleidsvoorstellen en wetgeving op dit gebied.

De focus lag

op mogelijkheden voor digitalisering om de dienstverlening te verbeteren. Het Ministerie van Openbare Werken, verantwoordelijk voor de verwerking van parkeervergunningen, speelde een centrale rol in dit initiatief.

De workshop leverde waardevolle resultaten op:

De workshop was onderdeel van het USAID CBEE-R-programma, dat zich richt op het versterken van een open, inclusieve en veilige digitale economie. CBEE-R speelt een cruciale rol in het herontwerpen van overheidsdiensten die de groei van bedrijven ondersteunen en bijdragen aan duurzame en robuuste economieën in het Caribisch gebied. Door het stroomlijnen van de processen rondom parkeervergunningen is de Surinaamse overheid op weg naar een efficiëntere en voorspelbaardere bedrijfsomgeving,

wat investeringen en economische groei kan stimuleren.

Deze verbeterde efficiëntie zal naar verwachting leiden tot lagere kosten en kortere doorlooptijden voor bedrijven, wat een sterkere private sector bevordert. USAID en IDG zetten zich in om Suriname te ondersteunen op weg naar digitale transformatie en duurzame economische ontwikkeling. De uitkomsten van deze workshop vormen een belangrijke stap voorwaarts in het bereiken van deze doelstellingen.

PERSBERICHT|US-AID|IDG

 

| united news | Door: Redactie