• donderdag 28 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DERDE JAARREDE SANTOKHI OP 29 SEPTEMBER | FOCUS OP ECONOMISCHE UITDAGINGEN VERWACHTBAAR

| united news | Door: Redactie

De derde jaarrede van president Chan Santokhi staat gepland voor vrijdag 29 september. Op deze dag zal het staatshoofd zijn voornemens voor het dienstjaar 2024 voorleggen aan De Nationale Assemblee (DNA), evenals de ontwerpstaatsbegroting presenteren.

Foto: President Chandrikapersad Santokhi tijdens de jaarrede in 2022

Terwijl er hoge verwachtingen zijn over de ontwikkeling van een olie-industrie voor de kust van Suriname, die volgend jaar van start moet gaan, zullen ook de volgende stappen in het IMF-programma, en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, aan bod komen.

Verdere afbouw van subsidies en versterking van sociale programma’s zullen worden aangekondigd in een context van zware inflatiedruk en

een daling van de koopkracht en het besteedbaar inkomen.

Met de goedkeuring van de gewijzigde wet op de Toegevoegde Waarde (btw) wordt verwacht dat de inflatie nog verder zal stijgen. Het IMF voorspelt dat de inflatie voor dit jaar 36,4 procent zou moeten zijn, maar deze dreigt te worden overschreden. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning verwacht zelfs dat de jaarinflatie rond de 40 procent zal liggen. De wisselkoers lijkt zich te stabiliseren, maar wel op een hoog niveau van bijna 40 SRD voor de Amerikaanse dollar en de Euro.

Internationale invloeden zorgen ervoor dat de economieën in de regio in 2023 harde klappen moeten incasseren, en 2024 belooft niet veel beter te worden. Volgens het meest recente rapport van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied (ECLAC) wordt een groei van 1,7 procent verwacht in 2023, gevolgd door een daling naar 1,5 procent in 2024. Wat Suriname betreft wordt verwacht dat de groei tegen eind 2023 4,2 procent zal bedragen, wat hoger is dan het regionale gemiddelde.

DNA is in reces tot en met 28 september, en zal terugkeren met een buitengewone openbare vergadering op 29 september waarin de jaarrede van de president zal worden uitgesproken. Tijdens het reces zijn er geen openbare vergaderingen gepland, maar het parlement kan wel bijeenkomen voor spoedgevallen.

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie