• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
default

Is de Nederlandse economie sterker dan het lijkt, ondanks een recente krimp?

| waterkant | Door: Redactie

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2024 met 0,1% gekrompen. Deze krimp was vooral te wijten aan een snellere afname van de voorraden, een dalende export en een negatieve statistische afwijking. Hoewel dit slecht nieuws lijkt, presteerden verschillende belangrijke gebieden beter dan verwacht, wat aangeeft dat de economie onderliggend sterk is.

Is de economie sterker dan het lijkt?Hoewel de totale BBP-cijfers teleurstellend waren, zijn er tekenen dat de economie gezonder is dan het lijkt. De belangrijkste reden voor de krimp was een statistische afwijking. Zonder dit effect van -0,4% zou de bbp-groei positief zijn geweest. Daarnaast heeft een

tijdelijke afname van de voorraden het bbp met 0,1 procentpunt gedrukt.

Desondanks overtroffen de bestedingen van huishoudens, de investeringen en de export alle de verwachtingen, wat aantoont dat de vraag sterk blijft. Voor degenen die deze economische dynamiek beter willen begrijpen, kunnen online beleggingscursussen waardevolle inzichten verschaffen en u helpen weloverwogen financiële beslissingen te nemen.

Wat zijn de belangrijkste factoren voor groei?De export daalde met 0,1% (na seizoenscorrecties), maar de daling was minder sterk dan verwacht. De handelsbalans (export minus import) had een licht negatief effect op het bbp en droeg -0,1% bij. De invoer veranderde niet.

De bestedingen van huishoudens waren de grootste positieve

factor en stegen met 0,7% ten opzichte van het vorige kwartaal. Het stijgende consumentenvertrouwen, de betere koopkracht en het vroege tijdstip van Pasen stimuleerden de gezinsbestedingen. Het ongewoon warme weer zorgde echter voor een lichte daling van het energieverbruik.

De overheidsuitgaven stegen met 0,6%, vergelijkbaar met het vorige kwartaal. Dit kwam door meer gewerkte uren in het openbaar bestuur en de gezondheidszorg.

De investeringen stegen met 0,4%, wat een aangename verrassing was. Deze groei was voornamelijk te danken aan hogere aankopen van transportmiddelen en, in mindere mate, machines, software en databases. Hogere transactiekosten voor onroerend goed droegen ook bij. Andere soorten investeringen, vooral in computerapparatuur en de bouw van onroerend goed, daalden.

Welke sectoren hadden het moeilijk?Verschillende Nederlandse sectoren, waaronder cultuur, recreatie & sport, landbouw & visserij, bouwnijverheid en industrie, zagen een daling. Vooral de industrie kende de grootste daling (-3,8%) in toegevoegde waarde sinds het tweede kwartaal van 2020. Subsectoren zoals transportmiddelen, farmaceutica en metalen in primaire vorm daalden ook. Er wordt echter verwacht dat deze daling tijdelijk zal zijn, aangezien de indicatoren voor de industrie er in de toekomst beter uitzien.

De sector mijnbouw en steengroeven had de grootste daling in toegevoegde waarde door de lagere vraag naar gas als gevolg van warm weer en de sluiting van het Groningen-gasveld. Aan de andere kant groeide de toegevoegde waarde in de sectoren energievoorziening, water & afvalbeheer, handel, transport & opslag, vastgoed, zakelijke dienstverlening en de semi-overheidssector (overheid, onderwijs & gezondheidszorg). De sectoren financiële diensten en ICT bleven ongewijzigd.

Wat zijn de vooruitzichten voor 2024?Ondanks de teleurstellende resultaten van het eerste kwartaal, waren de onderliggende trends over het algemeen in lijn met de verwachtingen, met uitzondering van de positieve verrassing bij de investeringen. Als er geen verdere verrassingen zijn en rekening houdend met mogelijke herzieningen van de statistische discrepanties, blijft de prognose voor de jaarlijkse bbp-groei in 2024 0,7%. Dit wijst erop dat de groei iets onder het potentiële percentage zal liggen.

De particuliere investeringen zullen naar verwachting voor uitdagingen blijven zorgen, maar verbeteringen in de handel zouden moeten leiden tot een opleving van de Nederlandse exportgroei in het lopende kwartaal. De bestedingen van huishoudens zullen naar verwachting een belangrijke aanjager van het bbp blijven, waarbij de groei van het nominale inkomen enkele procentpunten hoger zal liggen dan de inflatie. Ook de overheidsuitgaven zullen waarschijnlijk blijven bijdragen aan de economische groei.

SlotopmerkingenHoewel de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2024 licht kromp, blijft de onderliggende vraag sterk. Huishoudens en overheidsbestedingen zijn belangrijke aanjagers van de groei en ook de investeringen laten positieve signalen zien. Ondanks uitdagingen in bepaalde sectoren blijven de algemene vooruitzichten voor dit jaar voorzichtig optimistisch, met verwachte verbeteringen in de handel en aanhoudend sterke consumentenbestedingen. De politieke situatie blijft een wildcard, maar de overheidsuitgaven zullen de komende jaren naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de economische groei.

| waterkant | Door: Redactie