• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
Dorpelingen van Kwamalasemutu maken gebruik van de Kabaleboweg om hun spullen en goederen te vervoeren. Foto: Collectie Sapa Merilu

Dc Sapa Merilu vraagt aandacht voor de Kabaleboweg

| suriname herald | Door: Redactie

De districtscommissaris (dc) van Coeroeni, Monique Sapa Merilu, vraagt de regering om aandacht te schenken aan de weg naar Coeroeni. Volgens de dc is deze weg van cruciaal belang voor de bewoners in het zuiden. De weg, die jaren geleden is aangelegd, zorgt voor de ontsluiting van de bewoners in dit gebied, waardoor zij hun goederen kunnen transporteren. 

Foto: Dorpelingen van Kwamalasemutu maken gebruik van de Kabaleboweg om hun spullen en goederen te vervoeren. Foto: Collectie Sapa Merilu

Ook kan via deze weg brandstof voor de dorpen in het zuiden worden vervoerd, wat een kostenbesparing met zich meebrengt, aangezien deze niet langer

per vliegtuig hoeft te worden gebracht. Het transport van brandstof naar de dorpen kost momenteel al tussen de US$ 5000 en US$ 7000.

De dc betreurt het ten zeerste dat de weg niet meer wordt onderhouden. Hij is overwoekerd en wordt niet naar behoren onderhouden. Deze weg, die van Apoera via Kabalebo naar Luzie loopt in het zuiden, is van vitaal belang voor de bewoners van Kwamalasemutu en de omliggende dorpen. 

In een interview met Suriname Herald vertelt de dc dat de weg tijdens de regering-Bouterse werd geopend en onderhouden. De weg werd veel gebruikt toen hij open was. “Ik heb meerdere

keren over deze weg gereden om spullen en goederen naar de dorpen te brengen. Helaas kunnen de mensen er nu geen gebruik meer van maken,” aldus Sapa Merilu.

Volgens de dc is de weg van groot belang en hij dringt erop aan dat deze weer wordt onderhouden. “We waren van plan om de weg door te trekken van Kabalebo naar Coeroeni. Op die manier konden we dorpen zoals Amatopo ontsluiten. Wanneer mensen in Luzie aankomen met hun voertuigen, kunnen ze verder varen, en het duurt slechts drie kwartier om het dorp Amatopo te bereiken,” zegt de districtscommissaris.

Hij wijst erop dat er een moeilijke oversteek is tussen Coeroeni en Amatopo. “Als de weg wordt hersteld, kunnen mensen met de auto naar Luzie rijden en vervolgens met de boot naar dorpen zoals Kwamalasemutu, Sipaliwini en andere dorpen varen. Ook kunnen ze de twee gevaarlijke oversteekplaatsen, de Aramateporre en Aravaurivier, oftewel de Willem vier, vermijden.”

| suriname herald | Door: Redactie