• maandag 29 November 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Verhoren door rechter-commissaris in gerechtelijk vooronderzoek in zaak Naschoolse Opvang

| dagblad suriname | Door: Redactie

De rechter-commissaris verhoort deze dagen diverse personen in het gerechtelijk vooronderzoek in de zaak van het project Naschoolse Opvang. De Naschoolse Opvang is de afgelopen jaren, sinds 2012, geplaagd door diverse schandalen. Waren het geen wormen in het eten, dan waren het wel de vele achterstallige betalingen aan de leerkrachten, problemen met de personen die zorgden voor het eten voor het project, belangenverstrengelingen etc. 

De intentie van het project was goed – leerlingen na schooltijd voorzien van een goede maaltijd -, maar de uitvoering was bar slecht met een rammelende administratie, dat leidde tot de nodige onderzoeken (door een speciale commissie, maar ook door de Centrale Landaccountantsdienst, Clad) en uiteindelijk een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.

Een terugblik op een omstreden project

Medio 2013 werd het project geëvalueerd. De Naschoolse Opvang zou gecoördineerd gaan worden door het ministerie van Onderwijs. Begin juli van dat jaar bleek dat leerkrachten al zeven maanden geen betaling hadden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Naschoolse Opvang, dus werk na de reguliere schooltijd. ‘Elke maand horen wij dat het in orde komt. In mei kregen wij een salarisstrookje. Toen kregen wij te horen dat er een foutje was, dat in juni zou worden gecorrigeerd. Maar nu is het alweer begin juli en wij hebben nog steeds geen cent gezien’, zei een schoolleider.

Eind augustus 2013 moesten ambtenaren van het ministerie van Onderwijs enkele weekenden overwerk verrichten om de administratie van de Naschoolse Opvang in orde te krijgen. Toenmalig minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling liet weten, dat iets meer dan tweehonderd leerkrachten nog niet waren uitbetaald, omdat de bankrekeningnummers niet correct waren. Volgens Adhin zou de Naschoolse Opvang aangepast uitgevoerd worden in het nieuwe schooljaar. Basic life skills en sport zouden ook deel gaan uitmaken van het programma. 

‘Drastisch ingrijpen, dat hele ding is ontaard’

Toenmalig president Desi Bouterse vond in september 2013, dat er drastisch moest worden ingegrepen in het Naschoolse Opvang-project van de regering. Er moest een compleet nieuw team komen. ‘Dat hele ding is ontaard. Het gaat alleen maar om mensen die een nyang willen maken. We moeten ingrijpen’, sprak Bouterse. Volgens hem zou het de uitvoerders van het project alleen maar gaan om financiële winsten te maken. Hij zei ook als voorbeeld, dat op een school met 300 kinderen 300 porties eten werden gekocht en het veelvuldige ervan werd gedeclareerd als te zijn kosten om het eten klaar te maken. Ook zouden er mensen zijn die eten klaarmaakten in de stad en het lieten transporteren, met alle onkosten, naar het binnenland. Twee maanden later, in november 2013, bleek dat keukenhouders van het project Naschoolse Opvang in Commewijne al vijf maanden niet waren uitbetaald. Het ging om ruim twintig keukens die alle scholen in het district moeten voorzien van voeding.

Bureau Naschoolse Opvang

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling was in december 2013 is bezig om een Bureau Naschoolse Opvang op te zetten. ‘De bedoeling van het bureau is, dat we moeten kijken hoe de betrokkenheid van het veld verbeterd kan worden. Dat wil zeggen, dat niet alleen naar de input van leerkrachten zal worden gekeken, maar ook van de ouders, de inspectie van onderwijs, buurtmensen, maar ook overheidsstructuren zoals districtscommissariaten’, zei toenmalig minister Adhin. Voor 2014 had de regering SRD 90.8 miljoen begroot voor de Naschoolse Opvang.

Voorlopig stopgezet en grondige evaluatie

De Naschoolse Opvang werd per 1 oktober 2015 voorlopig stopgezet. ‘Er komt een grondige evaluatie, aangezien zaken nooit goed zijn geëvalueerd. Wij werken aan een nieuw plan van aanpak’, zei toenmalig minister Robert Peneux van Onderwijs. Het budget, dat SRD 90 miljoen bedroeg, moest ook drastisch worden teruggebracht. Het concept was volgens Peneux verkeerd begrepen. ‘Niemand praat over begeleiding van de kinderen in hiaten, maar eenieder over het eten, maar dat is niet het accent. Bij de Naschoolse Opvang zijn goede en gepromoveerde frommelogen. Het oneerlijke karakter maakt dat niks werkt, hoeveel maatregelen er ook worden getroffen. Er zijn mensen met lange vingers. Het project heeft vooral het karakter van voeding. De begeleiding is nog niet goed van de grond gekomen. Alle facetten van de naschoolse opvang en begeleiding zullen geëvalueerd worden door een commissie.’

Redenen voldoende voor diepgaand financieel technisch onderzoek

Begin februari 2016 heeft de commissie haar eindrapport gepresenteerd. Aanbevolen werd het project in een andere constructie voort te zetten en vorm te geven. Er was ook voldoende aanleiding om een diepgaand financieel technisch onderzoek in te stellen naar al hetgeen in het verleden aan vergrijpen heeft plaatsgevonden. In april 2018 maakte Bouterse bekend dat de Naschoolse Opvang in 2019 zou terugkeren. Maar hij werd snel gecorrigeerd door First Lady Ingrid Bouterse-Waldring, die zei dat het slechts om schoolvoeding zou gaan.

‘Zand erover, wij moeten doorgaan’

Zo’n zes maanden later, medio november 2018, sprak Bouterse weer negatief over het project Naschoolse Opvang, een project overladen met beschuldigingen van corruptie, vriendjespolitiek en verspilling van staatsgelden. ‘Eén van onze droevige zaken is nog steeds onze Naschoolse Opvang welke een briljant project was. We hebben het samen verknald. Zand erover, wij moeten doorgaan’, zei Bouterse.

Adhin als getuige gehoord

Eind februari 2020 werd Adhin als getuige gehoord in het strafrechtelijk onderzoek naar de Naschoolse Opvang. Diverse personen waren al gehoord, waaronder ex-minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, directeur Natasia Bennanon van Onderwijs en Ivan Graanoogst. Uit het gerechtelijk vooronderzoek moet blijken of er een proces komt tegen verdachten. Het gaat onder meer om de strafbare feiten verduistering van geld of geldwaardig papier, gekwalificeerde verduistering, verduistering en oplichting. 

PK

| dagblad suriname | Door: Redactie