• donderdag 01 December 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SANTOKHI GEEFT OPDRACHT OM ATJONI TOT TWEEDE STAD TE MAKEN

| united news | Door: Redactie

Een door president Chandrikapersad Santokhi geinstalleerde presidentiële werkgroep zal alle grote en middelgrote projecten van infrastructurele aard in ons land in kaart moeten brengen. 

Het Project Management Team dat op woensdag 26 augustus door het staatshoofd werd aangesteld, zal de uitvoering van de thans lopende projecten moeten bevorderen, knelpunten opheffen en de verdere voortgang monitoren. 

Volgens de president heeft de regering uit de door haar gepleegde inventarisatie gezien wat zij heeft overgenomen. Er liggen projecten en ook kansen voor Suriname. Er zijn echter ook grote projecten geïnitieerd en gegund, maar die niet uitgevoerd worden en stagneren. De regering heeft onvoldoende zicht over

deze grote projecten, waar in ieder geval grote financiële bedragen aan gekoppeld zijn.

De taak van het managementteam is het identificeren van alle grote projecten die afgelopen tijd geïnitieerd zijn en gegund zijn, uitgevoerd worden en niet uitgevoerd worden, gestopt zijn of stagneren. Zij zal aanbevelingen aan de regering moeten presenteren met betrekking tot de status van deze projecten en hoe de regering met deze projecten zal moeten omgaan.

President Santhokhi: “Omdat we niet geconfronteerd willen worden met situaties die leiden naar kapitaalvernietiging, maar ook niet met situaties die niet op een correcte wijze zijn gegaan of situaties waarin reeds gunning is verleend, maar zaken niet of niet goed uitgevoerd worden. We gaan weer als regering controle moeten krijgen over al deze grote projecten.” Het staatshoofd merkte op dat er mooie projecten zijn, niet alleen in het kader van bilaterale samenwerking met andere landen, maar ook multilaterale samenwerking met internationale organisaties. Het gaat om projecten die goedgekeurd zijn, uitgevoerd moeten worden of in uitvoering zijn, maar waarvan de status onbekend is.Tegelijkertijd blijkt er sprake te zijn van een stukje stagnatie.

“Die zaken moeten zo snel mogelijk bekeken worden in nauwe samenspraak met de verschillende vakministeries en diplomatieke missies die hier zijn om een goed beeld te krijgen welke die grote projecten zijn”, aldus de president. Hij voegt eraan toe dat als Suriname overeenkomsten heeft die dan uitgevoerd moeten worden.

De werkgroep wordt geleid door Pertab Goerdayal. Hij legt uit dat het team binnen twee weken een scan moet plegen van alle grote projecten die nu gaande zijn of op de een of andere wijze stil liggen. Hierna is de opdracht een project om de luchthaven van Nickerie up te graden naar internationale standaarden. Verder heeft het team de opdracht een plan op te stellen om Atjoni tot de tweede stad van Suriname te maken. Het team gaat meteen van start en wil binnen tien dagen een rapport formuleren en aanbevelingen doen. Het Project Management Team is aangesteld voor de duur van 1 jaar en bestaat in eerste instantie uit 11 leden. De mogelijkheid bestaat om aan te vullen met terzake deskundigen.

PERSBERICHT|CDS

| united news | Door: Redactie