• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Hoofdstembureau adviseert herstemming rr 2 stembureaus

| starnieuws | Door: Redactie

Het hoofdstembureau Paramaribo heeft het verkiezingsproces vandaag afgerond van het grootste district. Op de bezwaren van de NDP is puntsgewijs ingegaan. Voor twee stembureaus, 185 en 188, wordt geadviseerd opnieuw te stemmen op ressortraads-niveau (rr). Het proces-verbaal is getekend door de leden van het hoofdstembureau en wordt doorgestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau voor verdere afhandeling. 

Het hoofdstembureau bevestigt het bezwaar van de NDP dat er verkeerde stembiljetten zijn gebruikt op twee stembureaus. Geadviseerd wordt om herstemming op die stembureaus op rr-niveau. Het is niet duidelijk of kiezers in voldoende mate in de gelegenheid zijn gesteld om de juiste kandidaat te stemmen.

Om sommige stembureaus waar zaken niet helemaal goed zijn gegaan, zijn de leden in de gelegenheid gesteld zaken in orde te maken. Enkele bezwaren moesten op het stembureau kenbaar worden kenbaar gemaakt. Deze zijn dan niet behandeld. Het hoofdstembureau vindt dat de processen bij het in ontvangst nemen van de processen-verbaal correct zijn geweest. 

Het hoofdstembureau Paramaribo adviseert dat bij de komende verkiezing geen publiek wordt toegelaten bij het proces van vaststelling van het uitgebrachte totaal aantal stemmen. Het stagneert en vertraagt het werk en brengt leden van het hoofdstembureau in diskrediet. De goede naam en eer van de leden wordt

te grabbel gegooid en wordt de veiligheid in gevaar gebracht. Er kan worden volstaan met geaccrediteerde waarnemers van politieke partijen.

foto: Mike Nerkust, voorzitter van hoofdstembureau Paramaribo. (Beeld: ATV)

Bron: https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/59040

 

| starnieuws | Door: Redactie