• donderdag 22 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Breaking: US$ 100.000 weggesluisd bij Cevihas

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie

Voormalig vicepresident tevens NDP-oppositieparlementariër Ashwin Adhin, heeft de afgelopen week bij de begrotingsbehandeling 2020 vragen gesteld in het parlement over hoe de regering in staat is geweest de overheidssalarissen uit te betalen zonder het nemen van leningen. Vandaag is de regering aan het woord gekomen voor de beantwoording van de eerder gestelde vragen.

Volgens president Chandrikapersad Santokhi is er vanaf het aantreden van deze regering een strak prudent financieel beheer van de overheidsfinanciën. Er is op verschillende manieren bespaard. Zo zijn wurgcontracten in Amerikaanse Dollars stopgezet, waarvan er geen deugdelijke tegenprestatie terug te zien was. Santokhi heeft het ook gehad over ongeregeldheden bij parastatale bedrijven, waaronder Cevihas. Vlak voor de overdracht van bestuur bij de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas) is een bedrag van 100.000 Amerikaanse Dollar overgemaakt naar een voormalig regeringsfunctionaris. Derryl Boetoe zwaaide de scepter bij Cevihas. Deze zaak is doorgeleid naar de procureur-generaal.

De verspilling bij het huren van verschillende gebouwen is stopgezet. Terwijl enerzijds staatgebouwen werden verkocht, werden aan de andere kant gebouwen voor hoge bedragen gehuurd. In opdracht van de rechterlijke macht, zijn bepaalde gebouwen weer in de boezem van de staat. Allerlei toelagen aan functionarissen die daarvoor geen werk hebben verricht zijn stopgezet. Verschillende functionarissen hadden de mogelijkheid om wereldwijd gratis te kunnen bellen.

De kosten hiervan liepen heel hoog op. Dat is nu ook stopgezet. Mensen die cash geld gingen halen bij overheidsinstellingen zonder een goede verklaring, kunnen dit niet meer doen. Momenteel is er een groot corruptieonderzoek gaande bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Belasting gelden die bestemd waren voor de overheid werden bij de SPSB gestort, en werden gelijk hierna weggehaald en naar privé rekeningen overgemaakt. Deze gelden gaan nu weer naar de Centrale Bank.

Er waren de afgelopen jaren geen aanbestedingsprocedures van openbare aanbestedingen. Hierdoor werden projecten voor 5 keer hoger gegund aan politieke vrienden. Deze zaken behoren nu tot het verleden, waardoor er ook bespaard kan worden. Dit zijn allemaal zaken die ervoor hebben gezorgd dat de regering nu in de gelegenheid is om de salarissen zonder leningen te betalen, aldus het staatshoofd.

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie