• woensdag 24 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Computervaardigheden inzetten om Coronie welvarender en veerkrachtiger te maken

| de ware tijd | Door: Redactie

TOTNESS — De negentien jongeren die in district Coronie de training computervaardigheden van Jamaata Education Center hebben gevolgd zijn gewezen op de essentie van deze skills voor succes op vele gebieden. De beschikbaarheid van computervaardigheden in het district kan Coronie mede helpen bij het bevorderen van economische groei, innovatie en educatie, wat uiteindelijk kan leiden tot een welvarender en veerkrachtiger district.

De jongeren kregen onderricht in de softwareprogramma’s Windows, Word, Excel en PowerPoint. Middels deze trainingen stelt het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken hen in staat verder te werken aan hun ontwikkeling. De training is kosteloos aangeboden in het kader van

het project ‘Computertrainingen voor schoolgaande tienermoeders en vroege schoolverlaters’ onder toezicht van het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA).

Niemand achterlaten

AWJ-minister Steven Mac Andrew benadrukte bij de diploma-uitreiking opnieuw het belang van computervaardigheden voor jongeren en hun ontwikkeling. AWJ streeft er volgens hem naar om niemand achter te laten. “Leave no one behind” impliceert een toewijding om landelijk kwetsbare groepen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling legde de bewindsman uit.

Mac Andrew zei dat mede door hun motivatie, enthousiasme en inzet de negentien jongeren de training tot een goed eind hebben volbracht. Hij spoorde hen aan om gebruik te maken van het ICT

Centrum van Coronie, waardoor zij de bijgebrachte vaardigheden verder kunnen ontwikkelen en zich kunnen bekwamen in andere computerprogramma’s. Hij noemde daarbij de applicatie Canva, een grafisch programma om verschillende ontwerpen te maken, variërend van sociale media-afbeeldingen, videoproducties, posters tot visitekaartjes en schoolpresentaties.

De geslaagden werden ook toegesproken door NJA-onderdirecteur Madhoeri Moenesar, districtscommissaris Maikel Winter, Hakiem Lalmahomed (waarnemend onderdirecteur NJI), Jamaata Education Center-directeur Jennifer Landveld-Amaata en Jeugdraadslid Sercheenio Moeljakarta van Coronie.

| de ware tijd | Door: Redactie