• maandag 27 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BSP-voorzitter Radjoe Bhikarie: “Rijstsector niet minder belangrijk dan veiligheidsvraagstuk”

| dagblad suriname | Door: Redactie

De Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP) juicht het voornemen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) toe, als het gaat om de nodige investeringen naar de rijstsector toe en de toezeggingen die gedaan zijn om de boeren te ondersteunen. Echter vindt het, dat het niet zo moet zijn dat de overheid de investeringen niet terug verdient. Dus geen gratis geld, vindt BSP-voorzitter Radjoe Bhikharie. 

Er moet een systeem opgezet worden waarbij de boeren in betere tijden dat terug moeten betalen. De regering heeft recentelijk besloten een bedrag van USD 3,9 miljoen beschikbaar te stellen van rijstboeren in Nickerie. Dit

bedrag is bedoeld voor de 25 procent aanbetaling voor de aanschaf van landbouwmachines en een padiedroger en pellerij. Ook heeft de regering besloten padieboeren een financiële injectie te geven als compensatie voor de lage padieopkooprijs, en als ondersteuning voor de verhoogde productiekosten dit najaarsseizoen. Hoe groot deze financiële injectie zal zijn, is nog niet bekend.

Uitspraken Assembleelid Jones

Naar aanleiding van recent gedane uitspraken in het parlement van het lid Ebu Jones (NDP), die de mening is toegedaan dat deze investeringen in de rijstsector liever in het veiligheidsplan worden gekanaliseerd, zegt Bhikharie dat de BSP al jarenlang pleit voor een eigen droger

en pellerij voor rijstboeren. Deze zouden in coöperatief verband geëxploiteerd moeten worden. Zodoende kunnen boeren efficiënter werken en niet afhankelijk  zijn van een padieopkoopprijs die hen door opkopers en rijstverwerkers wordt opgedrongen. 

De Bond van Surinaamse Padieproducenten had liever dat het Assembleelid Jones zich had bekommerd om SML te Wageningen (Stichting Machinale Landbouw). Indien SML niet was weggegeven door de vorige regering en het voor de boeren was bestemd, dan  hadden de boeren geen behoefte aan een eigen pellerij.  Immers, de vorige regering had de pellerij afgegeven aan een partijbons met de bedoeling dat boeren tegen een goede prijs hun padie aan de SML konden leveren. 

Fiasco

Helaas is dat een fiasco geworden. Het is tot de dag van vandaag volgens Radjoe Bhikharie niet duidelijk op grond waarvan de SML faciliteiten indertijd zijn weggeven. De nieuwe SML eigenaar heeft toen gelijk een lening genomen van SRD 23 miljoen bij de Finabank, om te voorkomen dat het besluit ooit ingetrokken wordt. Vandaar dat intrekking juridisch heel moeilijk is. 

Volgens de BSP-voorzitter is er toen een zekere “oom John” in beeld gekomen die zogenaamd geïnvesteerd zou hebben en met eigen middelen de schuld van SML hebben overgenomen. Dat is bezijdens de waarheid. De schulden van de SML waren in 2006 tijdens de regering Venetiaan afgelost door het privatiseringsproces. Eigendommen, behalve de pellerij en gronden, zijn toen geprivatiseerd en is de grootste schuldeiser Manglie voor US$ 3,4 miljoen uitbetaald. De hypotheken en beslagen die waren gevestigd op de onroerende goederen van de SML waren volledig opgeheven. 

Bevreemding

Dus het bevreemdt de BSP-voorzitter, dat het Assembleelid Jones met geen woord rept over alle geheimzinnigheid rond het weggeven van eigendommen van de SML toen aan politieke vrienden. Als de huidige regering nu acties onderneemt om het rijstprobleem aan te pakken, schijnt het Assembleelid Jones daar moeite mee te hebben. Jammer dat er nog steeds politiek wordt bedreven met de rijstsector. Als Jones binnen zijn eigen gelederen met de vuist op tafel slaat om SML terug te krijgen voor de boeren zouden ze hem daarvoor heel dankbaar zijn, aldus Bhikharie.

Er zijn faciliteiten en onderdelen van de fabriek te Wageningen ontvreemd en niemand is ooit vervolgd.  

Bhikharie hoopt dat Jones er alsnog werk van maakt om SML terug te krijgen en in de boezem van de staat te brengen. Overheidsondersteuning in de rijstsector is noodzakelijk voor de voedselzekerheid van de bevolking, en geen enkel excuus om dat niet te doen is gerechtvaardigd. 

Rijstsector niet minder belangrijk

Het veiligheidsvraagstuk is voor de rijstboeren ook zeer belangrijk, want de boeren maken ook deel uit van de samenleving, echter kan de rijstsector haar financiële injectie van overheidswege niet inleveren voor het veiligheidsvraagstuk. Je hebt aan de ene kant het veiligheidsvraagstuk en aan de andere kant de voedselvoorziening van de bevolking. De voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten vraagt zich in gemoede af of de rijstsector in de ogen van Ebu Jones minder belangrijk is dan het veiligheidsvraagstuk.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie