• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BLTO roept leden op om werk vandaag te hervatten

| starnieuws | Door: Redactie

Het bestuur van de Bond van Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO) roept al zijn leden op om vandaag het werk te hervatten. De bond telt ruim 1.000 leden verdeeld over 58 LBO-, 15 MBO- en 10 VSO-scholen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) had namens de Staat een kort geding aangespannen tegen de BLTO. Gevorderd is dat de acties worden opgeheven. De rechter moest ook verbieden dat in de toekomst gestaakt wordt om vergoedingen op te eisen. De rechter heeft geen vonnis geveld, maar er zijn afspraken gemaakt.

De rechter heeft BLTO voorgehouden dat staken niet het

juiste actiemodel is om het probleem over het uitbetalen van overuren en andere vergoedingen op te lossen en dat de staking dan ook als onrechtmatig moet worden beschouwd.

"De rechter heeft de Staat echter ook behoorlijk aangesproken over het functioneren van haar administratieve verwerking en aangegeven dat de Staat ervoor moet zorgen dat dit in orde is.

Ook het feit dat de werknemers daardoor de dupe van zijn geworden, is onacceptabel en daarvoor kan geen begrip worden getoond", deelt ondervoorzitter Jenifer Ballo namens het bestuur in een schrijven mee aan de leden. Onder voorbehoud heeft de bond aangegeven bereid te zijn de

acties op te schorten:- zodat dit geen verloren schooljaar wordt voor de studenten.

Het 3e kwartaal telt maar 3 maanden en het examen staat voor de deur;- dat de Staat eind mei aan alle betalingen voldoet;- dat de uitbetaling van de tegoeden (overuren/extra uren, salaris parttimers en nieuwe leerkrachten) in het vervolg in december plaatsvindt en zoals herhaaldelijk ook is aangegeven dat de bond het ministerie een helpende hand aanbiedt voor de verwerking van de urenstaten om stagnaties te voorkomen)

- dat de Staat de hiërarchieën die zorgen voor de huidige stagnaties, aanpakt.

De directeur van het Beroeps Onderwijs, Robby Holband verklaarde bij de rechter dat betalingen zeker zullen geschieden, indien de urenstaten er zijn voor den 10e van de maand. Hij heeft beloofd een overzicht van de ontbrekende scholen te delen met de bond, zodat de directeuren kunnen worden gestimuleerd om deze op tijd/opnieuw in te leveren.

De rechter heeft aangegeven dat de zaak wordt aangehouden en dat hij nu geen uitspraak zal doen. "De Staat heeft werk aan de winkel en de bond heeft aangegeven dat de leden het werk zullen hervatten, onder voorbehoud. De BLTO is niet verantwoordelijk voor acties die buiten hem om gevoerd worden", is aan de leden meegedeeld.

| starnieuws | Door: Redactie