• woensdag 17 July 2024
 • Het laatste nieuws uit Suriname

Blauwdruk voor een Surinaamse Digitale Overheid ligt klaar in Den Haag

| snc.com | Door: adh Mahabier

Digitalisering in de publieke sector neemt wereldwijd in rap tempo toe. In wat verder ontwikkelde landen begint digitale dienstverlening van overheden een gemeengoed te worden. De Nederlandse overheid heeft meer dan 30 jaar ervaring met het ontwikkelen van een slagvaardige digitale overheid. De digitale transformatie van de Nederlandse overheid was vrij vroeg begonnen. Deels uit noodzaak om haar internationale concurrentie positie op de wereld markt te behouden.

Suriname staat nog aan het begin van deze ontwikkelingen. Door te putten uit de Nederlandse ervaring kan Suriname op korte termijn profiteren van de voordelen van een sterke digitale overheid. Welke kansen zijn er voor

de Suriname overheid in de ervaring van Nederland? Dit artikel heeft de intentie de Surinaamse overheid aan te sporen om een standvastige koers in te zetten naar een slagvaardige digitale Surinaamse overheid . 

Geleerde lessen van Nederland

Digitaliseringsprojecten van de Nederlandse overheid zijn niet allemaal van een leien dakje gegaan. Veel projecten zijn mislukt en de kosten liepen hoog op. De hoge kosten hebben zelfs geleid tot maatschappelijk discussies. Ondanks de tegenslagen zijn er gelukkig succesverhalen. Jaarlijks wordt in Nederland een substantieel budget gereserveerd voor innovatie in de ICT. Het Rijk streeft continue naar efficiënt interne processen en het verbeteren van de digitale dienstverlening richting burgers en ondernemers. Dit

is en blijft een on-going proces. Hierbij staat klanttevredenheid hoog in het vaandel.

Nederland heeft in elk geval standvastig geïnvesteerd in een digitale overheid. Deze investeringen hebben geloond. Tegenwoordig zijn er veel digitale overheidsdiensten beschikbaar. Denk aan het regelen van burgerzaken (paspoort, uittreksel, rijbewijs..etc), vergunningaanvraag, belasting aangiftes en portalen als mijnoverheid.nl. Tegenwoordig komen er veel Artificial Intelligence (AI) toepassingen bij; zoals chatbots die vragen vragen van burgers en ondernemers beantwoorden zonder tussenkomst van echte mensen.    

Er is veel vooraf gegaan in de digitaliseringswereld bij de Nederlandse overheid. Het is met vallen en opstaan gegaan.  Met de geleerde lessen weet men nu wel goed wat werkt en waar je liever niet aan moet beginnen. Hier ligt een belangrijk blauwdruk voor Suriname mits je dit op de juiste wijze hergebruikt.           

Digitale Overheid in crisistijd

Suriname verkeerd in een economische en financiële crisis door de erfenis van Regering Bouterse I en II (2010-2020). De nieuwe regering Santokhi / Brunswijk heeft Covid-19 , armoedebestrijding, corruptiebestrijding en economische groei als de hoogste prioriteit. Een slagvaardige digitale overheid kan Suriname helpen om de huidige problemen in het land het hoofd te bieden.

In crisistijd is het cruciaal om juiste en complete informatie voor handen te hebben. Hiermee kan de situatie goed ingeschat worden en doeltreffende besluiten worden genomen. De beschikbaarheid van deze informatie in Suriname is vaak een uitdaging. De stroeve interne communicatie tussen overheidsorganisaties en ambtenaren, gebrek aan middelen en faciliteiten helpen ook niet mee. Informatie is meestal niet digitaal en/of verspreid over verschillende locaties. Daarnaast maakt de niet transparante informatie het geheel systeem extra gevoelig voor corruptie. 

De Surinaamse ondernemers hebben ook baat bij de een sterke digitale overheid. Ondernemers weten als geen ander hoe tijdrovend de overheidsbureaucratie is. Tijd wat nu ten koste gaat van hun productiviteit. Met goede digitale dienstverlening moeten ondernemers ontzien worden van bureaucratie zodat zij zich kunnen richten op hun corebusiness.   

Digitale overheid Suriname

In vergelijking met Nederland heeft Suriname tot nu toe geen standvastig beleid met betrekking tot een sterke digitale overheid. Tenminste daar lijkt het op. In Nederland wordt dit beleid voornamleijk geformuleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Economische zaken. Maar er bestaan ook meedere stimulerings programma's vanuit de decentrale overheid.    

De digitaliseringsprojecten van de overheid in de afgelopen 10 jaren gekarakteriseerd worden als ad-hoc en niet samenhangend. En het balangrijkste, het ontbrak aan visie. Voobeeld is het e-Government programma. 

Het e-Government Coördinaatschap van Regering Boutserse II heeft een digitaliseringstraject ingezet maar helaas niet echt verder gekomen dan infrastructurele (Telsur) voorbereidingen. De gerealiseerde projecten binnen het e-Government programma zijn op één hand te tellen; camerabeveiliging (SafeCity), digitaal aanvraag toeristenvisum en PSA kaart, nieuwe elektronische identiteitskaart (e-ID) voor burgers. Dit mag best karig genoemd worden over een periode van 10 jaar.

Een positiver verhaal is te zien bij het project Grondregistratie en Land Informatie Systeem (GLIS). Dit project is in november 2010 opgeleverd. In de basis een aardig succesvol project en is tot op heden een werkend digitale registratie system voor percelen van de Overheid. 

Als laatste te noemen project is het Teruggave Archieven Suriname (TAS) project van Nationaal Archief Suriname (NAS). In 2009 ondertekende Suriname en Nederland een ‘Verklaring van overeenstemming inzake overbrenging van Surinaamse archieven’. Ook een succevol project waardoor de archieven nog steeds online beschikbaar zijn.     

Advies: vorm een visie en voer pilots uit

Inzetten op een slagvaardige digitale Surinaamse overheid vraagt om een integrale aanpak en visie. Het vormen van een visie kan prima parallel uitgevoerd worden met andere prioriteiten in het land. Dit vraagt niet om enorme investeringen van de Surinaamse overhied en hoeft niet vetragend te werken op de andere hoge prioriteiten. Een geleidelijke aanpak is wel van belang. Klein beginnen en groot denken. 

   Met hulp van (diaspora) deskunidgen kan Suriname in korte tijd flinke stappen maken. Deskundigen die dicht betrokkenen zijn geweest bij digitale transformatie van Nederlandse overheid. De gemeenschappelijke taal en vergelijkbare wetgevingen geeft Suriname een enorme voorsprong bij implementatie trajecten. Suriname hoeft daarmee geen kostbare experimenteren uit te voeren om tot effectieve oplossingen te komen. Om dit alles te realiseren is een goed gesprek in Den Haag voor nodig.

   Naast het vormen van een visie wordt aanbevolen om pilots te starten. Concreet voorstel aan de Surinaamse regering is om pilots uit te voeren met ondersteuning van (diaspora) ervaringsdeskunidge uit Nedereland. De deskundigen kunnen ook helpen in het maken van de juiste pilot keuzes. Deze pilots zouden tenminste moeten voldoen aan de volgende criteria:

   1. het moet een belangrijk probleem van de Surinaamse overheid oplossen
   2. het moet passen in de visie en road-map
   3. heeft een korte looptijd van maximaal 3 maanden
   4. het moet een werkend eindproduct opleveren

   Zoals bij meerdere sectoren, hoeft ook hier het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden!

    

   door: Ing.  adh Mahabier
   ICT Projectmanager Rijksoverheid Nederland
   https://www.linkedin.com/in/arunmahabier/

   Voor vragen neem contact op via de mail: SurinameNieuwscentrtale@gmail.com
   Klik hier om meer artikelen van deze auteur te lezen.

    

    

   | snc.com | Door: adh Mahabier