• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
default

Biza en dc’s buigen zich over voorbereiding verkiezingen

| waterkant | Door: Redactie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op vrijdag 7 juni een plenair overleg gehad met alle districtscommissarissen (dc’s ) en hun staf inzake de voorbereidingen van de verkiezingen van 2025 in Suriname. Het overleg werd gehouden in het Lalla Rookh gebouw.

Biza-directeur, Nasier Eskak, betitelde deze dag als zeer belangrijk. “Wij hebben samen met de dc’s de nodige instructies doorgenomen om vervolgens te komen tot een gedegen planning en begroting voor de activiteiten die zullen komen, zodat wij dan heel efficiënt kunnen omgaan met de middelen die ter beschikking gesteld worden voor het houden en voorbereiden van de komende

verkiezingen”.

Middels presentaties werden de aanwezigen geïnformeerd over de taakstellingen en de huidige stand van zaken van de werkgroepen Kiezerslijsten, Straatnamen en Huizennummering en Legger. De werkzaamheden van deze werkgroepen hebben raakvlakken met de werkzaamheden van de dc’s die later ook als voorzitters van de stembureau’s zullen functioneren. Na de presentaties werd de samenstelling van de Planning en Begroting 2025 met betrekking tot de activiteiten die voortvloeien uit de werkzaamheden van de drie werkgroepen gepresenteerd.

Directeur Eskak heeft aangegeven dat zijn departement nu een nieuwe fase ingaat, waarbij na de goedkeuring van de kiesregeling en recente wijzigingen, ze overgaan tot de feitelijke

uitvoering van een aantal zaken.

Het ministerie is nu aan zet om samen met de verschillende actoren die betrokken zijn, de voorbereidingen van de verkiezingen ter hand te nemen. Het ministerie is voor een groot deel op schema wat betreft de voorbereidingen naar de verkiezingen toe. Er is reeds een aanvang gemaakt met de missies naar het binnenland, waarbij het district Brokopondo reeds is afgerond.

Afgelopen vrijdag is een missie vertrokken richting Marowijne. De directeur hoopt dat binnenkort het district Sipaliwini wordt aangedaan, zodat ook daar alle kiesgerechtigden geregistreerd kunnen worden en de nodige data en info van de bewoners verkregen kunnen worden.

Volgens Eskak zullen er nog meerdere sessies met de dc’s volgen, vooral in het licht van het nieuw kiesstelsel. “De nieuwe kiesregeling stelt dat we niet meer te maken hebben met 10 kiesdistricten, maar waarbij Suriname één groot kiesdistrict is. Ook op het niveau van ressortraadsleden zijn wij afgestapt van een persoon meerderheidsstelsel naar een stelsel van evenredigheid bij de grootste gemiddelde met voorkeursstemmen”.

| waterkant | Door: Redactie