• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

André Thomas: ‘Suriname heeft veel voordelen bij regionale ferry’

| de ware tijd | Door: Redactie

In Suriname zijn er nog veel twijfels over de deelname van het land in de regionale ferrydienst voor het vervoer van passagiers en vracht over zee, die al vóór het einde van dit jaar gestalte moet krijgen. Echter, de Barbadiaanse vredesambassadeur bij de Verenigde Naties, André Thomas, die dit maritieme initiatief mede trekt, gelooft er heilig in dat Suriname er alleen maar voordelen aan zal hebben. “Alleen samen kunnen we een verschil maken in de regio”, laat hij in een interview met de Ware Tijd weten.

Tekst Armand Snijders Beeld Barbados Today

André Thomas is de medeoprichter en ambassadeur van de UFC, een samenvoeging

van Upturn Funds en Caribbean Investment Finance. Hij trekt voor een belangrijk deel de toekomstige ferry-kar onder de naam Connect Caribe, in samenwerking met een consortium van bedrijven. Het plan behelst een uitgebreid maritiem netwerk in het Caribisch Gebied, waarbij zowel personen als grootschalige vracht tussen de landen vervoerd zullen worden.

“Ik ben er zeker van dat Suriname daar een rol in zal vervullen”

Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de rederij Jampur Group uit Dubai, die bereid is minstens tien schepen permanent te zullen inzetten. Daardoor zijn permanente lijndiensten voor de regio gegarandeerd, wat vooral een opsteker zal zijn voor exporteurs

van versproducten, zoals groenten en fruit. “Dit geeft het hele project een enorme boost”, zegt Thomas enthousiast. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste schepen uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar gaan varen.

 

Gamechanger

Het project, dat in de ogen van de initiatiefnemers wordt gezien als een gamechanger in regionaal transport, zal zich echter in eerste instantie richten op het opzetten van maritieme transportlijnen op de route Port of Spain (Trinidad en Tobago), Bridgetown (Barbados) en Georgetown (Guyana). Andere (ei)landen, zoals Suriname, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Grenada, Dominica en Antigua komen pas later aan bod. Aangezien nog helemaal geen contacten zijn gelegd met de autoriteiten van die landen, wordt betwijfeld of ze ooit daadwerkelijk opgenomen zullen worden in het vaarrouteschema.

Echter, dat is volgens Thomas niet terecht. Maar het zal de nodige tijd vergen voordat alles “in place” is, denkt hij. “Allereerst zijn er behoorlijk wat factoren die een rol spelen, ook voor wat betreft de deelname van Suriname. Dus het ligt voor de hand dat ze er in het begin nog niet bij betrokken zullen zijn. Ten eerste moeten we in Suriname rond de tafel te gaan zitten met de havenautoriteiten, de douane en andere relevante overheidsdiensten om duidelijke afspraken te maken. Heel veel zal daarvan afhangen. Maar uiteindelijk zal ook Suriname veel voordelen hebben bij een regionale ferry”, verzekert Thomas.

Echter, het land zal ook qua infrastructuur veel stappen vooruit moeten maken. Want er zijn nauwelijks faciliteiten om een ferry te ontvangen die behalve passagiers ook hun eventuele voertuigen zal meenemen. En hoe ga je met die voertuigen om? Hoe zit het bijvoorbeeld met de verzekering? En is het land in staat al die passagiers onderdak te bieden? Nog los van het feit dat al deze mensen wel verwachten dat ze zonder al te veel problemen en oponthoud het land binnen kunnen komen. Dat zijn dus allemaal zaken waar lokale deskundigen het hoofd over moeten buigen voordat er überhaupt een boot kan afmeren. Echter, Thomas is optimistisch dat de vele obstakels overwonnen zullen worden.

Ramps Logistics

Ook is er nog geen agentschap in Suriname. “Wel zullen we op termijn een kantoor opzetten in het land. Nu al wordt gewerkt met één van onze partners die over nauwe contacten daar beschikt. Dat is Ramps Logistics. Onze strategie is om eerst alles op poten te zetten en zodra de hoofdlijnen zijn uitgezet, dan is het de bedoeling dat we binnen zestig dagen contact zullen zoeken met de overheid.”

Overigens, er is vanuit buurland Guyana nog geen enkel contact gezocht met Suriname over de maritieme verbindingen, terwijl dat land wel zeer nauw betrokken is bij het project. Sterker nog, het was de Guyanese president Irfaan Ali die het initiatief begin januari wereldkundig maakte. Connect Caribe zou volgens hem de intraregionale transportproblemen oplossen. 

Hij vond het kennelijk niet nodig om die plannen te delen met de buren, terwijl die wel een significante rol moeten gaan spelen. Maar ook president Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens zijn bezoek twee maanden geleden bij zijn collega schijnbaar geen navraag gedaan over wat de plannen precies behelzen.

“De verwachting is dat de bijeenkomst meer dan vijf miljard US dollar aan mogelijke investeringen in de regio zal opleveren”

Investeringstop

Op die gebrekkige communicatie tussen beide landen ging Thomas niet in. Hij blikt liever vooruit op de dingen die staan te gebeuren en die wel goed gaan rond de maritieme diensten. Én de investeringstop die UFC van 25 tot en met 27 augustus in Bridgetown zal organiseren. Niet alleen om potentiële investeerders specifiek voor de veerverbindingen aan te trekken, maar ook om bekendheid aan het project te geven.

Deze top zal naar verwachting meer dan vijfhonderd investeerders uit de Verenigde Staten, Canada, Midden-Amerika, het Caribisch Gebied, Brazilië, Europa en het Midden-Oosten aantrekken. Het doel is de deelnemers te wijzen op investeringsmogelijkheden op het gebied van maritiem transport, landbouw, productie, infrastructuurontwikkeling, hernieuwbare energie, mijnbouw en onroerend goed in de Caribische regio. Dus ook een uitgelezen kans voor Surinaamse bedrijven. “De verwachting is dat de bijeenkomst meer dan vijf miljard US dollar aan mogelijke investeringen in de regio zal opleveren”, aldus Thomas.

Rechtvaardige welvaart

“Wij zijn ervan overtuigd dat het Caribisch Gebied zich op dit moment qua evolutie en groei in het stadium bevindt dat we rechtvaardige welvaart kunnen bereiken. En wij geloven dat we daar als UFC en Connect Caribe een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren”, aldus meent Thomas. “Ik ben er zeker van dat Suriname daar een rol in zal vervullen.”

Suriname zal daar volgens hem ook alleen maar baat bij hebben. “Alles wat we doen, is erop gericht banen te creëren. Het ethos van ons bedrijf is het creëren van sociaaleconomische ontwikkeling door middel van strategische investeringen. Het is dus heel belangrijk voor ons om banen te creëren door de manier waarop we investeren”, besluit Thomas.

| de ware tijd | Door: Redactie