• donderdag 25 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Aantal jeugdigen dat in verzekering wordt gesteld nog relatief hoog

| dagblad suriname | Door: Redactie

De situatie rond jeugdcriminaliteit is veel veranderd ten opzichte van de jaren 2021-2022, zo blijkt uit het jaarverslag van het Openbaar Ministerie. Volgens statistieken van het zittingsjaar 2023/2024 is er een aanzienlijke stijging in het aantal jeugdigen dat betrokken is bij criminele activiteiten en daarvoor in verzekering wordt gesteld.

Initiatieven om jeugdcriminaliteit aan te pakken in Nickerie

Als reactie op deze alarmerende trend heeft het Openbaar Ministerie plannen aangekondigd om de situatie aan te pakken. De plannen voor voornamelijk het district Nickerie zijn ook opgenomen in het verslag. Een noemenswaardig initiatief vanuit het Openbaar Ministerie is de transformatie van het politiebureau te

Waldeck tot een kindvriendelijke ruimte. Dit project, oorspronkelijk gepland voor voltooiing in december 2023, is bedoeld als een veilige plek voor jeugdigen uit Nickerie die in conflict komen met de wet.

Toekomstige maatregelen

Naast het herinrichten van het politiebureau, is het Openbaar Ministerie van plan om een subafdeling van Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname op te zetten in Nickerie. Lokale politieambtenaren zullen worden getraind en begeleid om jeugdrechercheurs te worden, met als doel het verbeteren van het jeugdbeleid en de veiligheid van jongeren in het district.

Deze initiatieven vanuit het Openbare Ministerie markeren een belangrijke stap in de aanpak van jeugdcriminaliteit in

Suriname maar voornamelijk het district  Nickerie, waarbij de focus ligt op preventie, bescherming en herintegratie van jeugdigen in de samenleving. 

| dagblad suriname | Door: Redactie