• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vuilophalers in actie; drie maanden geen gelden gestort voor de vuilophaal

| keynews.sr | Door: Redactie

De vuilophaal is ingaande 23 april niet gegarandeerd vanwege achterstallige betalingen aan de ondernemers. Het Ministerie van Openbare Werken (OW) vraagt aan de samenleving om geen vuil op de hoeken en bermen te plaatsen. Het ministerie werkt spoedig aan een oplossing. Dit maakt het ministerie bekend.

Een functionaris van het ministerie zegt dat de ondernemers maandag al hadden bekendgemaakt dat zij in actie zullen gaan. Deze mensen hebben voor januari, februari en maart nog geen geld ontvangen. Hij zegt verder dat er al eerder sprake was van een achterstand, omdat de ondernemers vanwege financiële omstandigheden steeds deels werden uitbetaald. Maar voor

de maanden januari, februari en maart is er helemaal niet uitbetaald, waardoor de maat vol is. Hij meent dat er gesprekken zijn geweest met de leiding van het Ministerie van Financiën en Planning om dit zo snel mogelijk op te lossen. “De vuilophaal mag niet stoppen.” Hij hoopt dat dit probleem zo snel mogelijk opgelost kan worden.

De functionaris heeft wel begrip voor deze actie van de aannemers, want brandstof is heel duur, de werknemers moeten uitbetaald worden, voertuigen moeten onderhouden worden en er moet rekening gehouden worden met andere onvoorziene kosten. “Ik wil de aannemers vragen om nog even geduld

te hebben. Het geld zal binnen enkele dagen worden uitbetaald”, benadrukte hij nog eens.

| keynews.sr | Door: Redactie