• vrijdag 30 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Visumvrij reizen voor Surinaamse diaspora per 1 oktober 2021

| cds.gov.sr | Door: Redactie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) maakt bekend dat in het kader van de verdere versoepeling van het personenverkeer, alsook het faciliteren van de Surinaamse diaspora, met name personen geboren op het grondgebied van de Republiek Suriname, en thans een ander nationaliteit bezitten, te rekenen van 1 oktober 2021, visumvrij mogen afreizen naar Suriname.

Aan voornoemde personen, geboren in Suriname, wordt een verblijf van maximaal 6 maanden op het Surinaams grondgebied toegestaan door de immmigratieautoriteiten op vertoon van een geldig paspoort.

Het ministerie benadrukt dat middels deze maatregel, invulling gegeven wordt aan de jaarrede van de President

van de Republiek Suriname, inzake het duurzaam maken en vergroten van de rol van Diaspora in de ontwikkeling van Suriname.

Voorgaande maatregel zal van toepassing zijn op vreemdelingen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit dan de Surinaamse hebben en die naar Suriname wensen af te reizen met als doel: toerisme, vakantie en familiebezoek.

De doelgroep moet het paspoort, waarin aangeduid is de plaats van geboorte, of de geboorteakte presenteren aan de bevoegde autoriteiten bij het inchecken voor de vlucht en bij aankomst in Suriname.

Het ministerie van BIBIS maakt verder bekend dat voor vreemdelingen geboren uit ouders die in Suriname zijn geboren en vreemdelingen gehuwd met personen geboren in Suriname, er binnenkort vereenvoudigde procedures bekendgemaakt zullen worden.

Op de betrokken vliegmaatschappijen, reisagenten en alle partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van voornoemde reizigers wordt een dringend beroep gedaan het bovenstaande in acht te nemen.

| cds.gov.sr | Door: Redactie