• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VERTRAGING VAN ECONOMISCHE GROEI VERWACHT VOOR DE REGIO | 4,2% VOOR SURINAME VERWACHT

| united news | Door: Redactie

De Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied (ECLAC) heeft haar economische voorspellingen gepubliceerd en verwacht dat de economische groei in de regio in 2023 zal vertragen.

De voorspellingen tonen een groei van slechts 1,7% voor dit jaar, gevolgd door een groei van 1,5% in 2024. Deze vertraging wordt toegeschreven aan complexe mondiale en regionale economische factoren. Opvallend is echter de uitzonderlijke groei die wordt verwacht voor Suriname, met een voorspelde groei van 4,2% in 2023, veel hoger dan het regionale gemiddelde.

De groei wordt verder beïnvloed door de negatieve effecten van klimaatverandering, met name als er niet wordt geïnvesteerd in

aanpassing en mitigatie van deze effecten. De gevolgen van klimaatschokken kunnen aanzienlijk zijn voor de economieën in de regio en tegen 2050 wordt voorspeld dat het bbp tussen de negen en twaalf procent lager zou kunnen zijn dan de trendmatige groei.

De werkgelegenheid heeft zich hersteld na de covid-19-pandemie, maar de groei is nog steeds beperkt. In het eerste kwartaal van 2023 kende alleen de dienstensector een groei van 4,1% in het aantal werkzame personen, terwijl andere sectoren achterblijven.

ECLAC verwacht dat alle subregio’s lagere groeicijfers zullen vertonen in vergelijking met 2022. Zuid-Amerika zal naar verwachting met 1,2% groeien (vergeleken met 3,7%

in 2022), Midden-Amerika en Mexico met 3,0% (3,4% in 2022) en het Caribisch gebied (exclusief Guyana) met 4,2% (6,3% in 2022).

De geavanceerde economieën waarmee de regio samenwerkt, groeien ook langzamer, en de wereldhandel blijft onder historische records.

De regionale overheidsschuld blijft hoog in verhouding tot het bruto binnenlands product, wat leidt tot beperkte begrotingsruimte voor de regio. De financieringskosten voor de landen in de regio zullen hoog blijven.

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie