• zaterdag 23 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SURINAME-FINANCIERING ZEKERHEDEN OM DE GOEDKEURING VAN EEN IMF-PROGRAMMA TE ONDERSTEUNEN

Datum: | Bron: snc.com | Door: Redactie

Voorlezen

PARIS CLUB-CREDITEURS BIEDEN FINANCIERINGZEKERHEDEN TER ONDERSTEUNING VAN DE IMF-GOEDKEURING VAN EEN EFF-REGELING VOOR SURINAME

Na een informele bijeenkomst van de uitvoerend directeuren van het IMF op 29 juli 2021, kwamen de leden van de Club van Parijs virtueel bijeen op 2 september 2021, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het IMF en het personeel van de Wereldbank, om financieringsgaranties te verstrekken ter ondersteuning van de goedkeuring door de IMF-directie van de beoogde Extended Fund Facility (EFF) regeling voor Suriname.

Leden van de Club van Parijs onderzochten de macro-economische en financiële situatie van Suriname, met inbegrip van de houdbaarheid van de schulden op lange termijn, en de noodzaak van een schuldbehandeling, om zowel de financieringskloof te dichten als de houdbaarheid van de schuld van Suriname te verzekeren in overeenstemming met het beoogde IMF-programma.

De vertegenwoordigers van de Republiek Suriname hadden de gelegenheid om de leden van de Club van Parijs de economische en financiële situatie van Suriname voor te presenteren. Ze presenteerden ook hun hervormingsprogramma dat zal worden ondersteund door een IMF-regeling die een schuldbehandeling vereist om de schuldhoudbaarheid te herstellen, evenals de eerdere acties die al zijn uitgevoerd.

In dat verband hebben de crediteuren van de Club van Parijs financieringsgaranties verstrekt ter ondersteuning van de goedkeuring door de raad van bestuur van het IMF van de beoogde EFF-regeling, na de overeenkomst op personeelsniveau die op 29 april 2021 tussen het IMF en de Republiek Suriname is bereikt.

Om de uitvoering van het beoogde door het IMF ondersteunde programma en de inspanningen van de Surinaamse autoriteiten te ondersteunen, spraken de crediteuren van de Club van Parijs hun volledige toezegging uit om met de Republiek Suriname te onderhandelen over voorwaarden voor een herstructurering van hun in aanmerking komende vorderingen, in overeenstemming met hun principes, waaronder de vergelijkbaarheid van behandeling.

De schuldeisers van de Club van Parijs zien uit naar de andere officiële bilaterale schuldeisers die zo spoedig mogelijk financieringsgaranties verstrekken, zodat de raad van bestuur van het IMF het beoogde programma kan goedkeuren. In overeenstemming met hun jarenlange praktijk herhalen de schuldeisers van de Club van Parijs hun bereidheid om te coördineren met andere bereidwillige officiële bilaterale schuldeisers.

Achtergrondnotities

1. De Club van Parijs werd opgericht in 1956. Het is een informele groep van officiële schuldeisers die tot taak heeft gecoördineerde en duurzame oplossingen te vinden voor de betalingsmoeilijkheden waarmee kredietnemers worden geconfronteerd.

2. Crediteuren van de Club van Parijs van Suriname zijn Frankrijk, Israël, Italië, Nederland en Zweden. Waarnemers bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de regeringen van Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Japan, Noorwegen, de Republiek Korea, de Russische Federatie, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika, evenals vertegenwoordigers van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbankgroep.

3. De delegatie van Suriname stond onder leiding van ZE Albert RAMDIN, Minister van Buitenlandse Zaken, International Business and International Corporation en ZE Excellentie Armand ACHAIBERSING, Minister van Financiën en Planning. De vergadering werd voorgezeten door de heer William ROOS, co-voorzitter van de Club van Parijs en adjunct-secretaris van het directoraat-generaal van de Schatkist van het Franse ministerie van Economie en Financiën.

BIJLAGEN: pr20210908_paris_club_on_suriname_vf.pdf (120,96 KB)

 

 

Datum: | Bron: snc.com | Door: Redactie