• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Rusland: “Kwaliteit van het leven heeft dieptepunt bereikt”

| suriname herald | Door: Redactie

Al bij de machtsovername was het volgens Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, bekend dat verslechtering van de leefomstandigheden zou plaatsvinden, maar dat de toename van de armoede schrikbarend is. “De kwaliteit van het leven heeft een dieptepunt bereikt en er is veel herstel te plegen in onze samenleving”, zei Rusland maandag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. 

Hij vindt het beschamend dat multilaterale instellingen verwijten maken aan het adres van de regering, dat zij achterloopt bij de uitvoering van een sociaal programma. “De lagere klasse in onze samenleving kan het hoofd niet meer boven water houden, terwijl de middenklasse in een

positie is komen te verkeren waarbij zij zichzelf helaas en terecht tot de lagere klasse moet rekenen”, stelde Rusland.

Grote delen van de samenleving zoeken naar wegen om te overleven en zoeken een houvast voor de nabije toekomst. Er heerst ernstige ontevredenheid waaraan niet voorbij kan worden gegaan. De maatschappelijke omstandigheden laten zich helaas verder mede tekenen door toename en opvallende verruwing van de criminaliteit. 

De ingeburgerde aanname dat geen verbetering van het leefklimaat op korte termijn zal optreden, werkt negatief op de gemoedstoestand van de burgers en creëert sombere vooruitzichten. “Er heerst armoede en de tijd van actie nemen is nu. Immers, honger verdraagt geen uitstel en leidt vaak tot wanhoop. Wij zijn doordrongen van het besef dat armoede niet alleen tot groot ongemak leidt, maar dat armoede ook het democratisch gehalte van ons land armoedig maakt”, sprak Rusland.

De koers heeft zich binnen enkele maanden dramatisch ontwikkeld. Aan het begin van de maand april noteerde de koers gemiddeld rond SRD 21.65 en daalde verder aan het eind van de maand en de maanden daarna. Echter, vanaf juli tot heden vond de ontwaarding van de SRD in rap tempo plaats. De koers bevindt zich momenteel op een gemiddeld niveau van SRD 29,40 en er zijn geen tekenen dat een neerwaartse ontwikkeling zal plaatsvinden. 

“Over de periode april tot heden genomen heeft er op basis van de noteringen van de Centrale Bank een afzwakking van de SRD van maar liefst 36 procent plaatsgevonden”, deelde Rusland mee. Deze ontwikkeling komt voor de burgerij boven op extra uitgaven en kostprijsstijgingen, die verband houden met aangepaste tarieven voor nutsvoorzieningen en op gestegen importprijzen die voornamelijk aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne toe te schrijven zijn. 

Volgens Rusland moet er alles op alles gezet worden om verbetering in het welzijn van de burgers te brengen en om het pad naar welvaart in de resterende regeerperiode daadkrachtig in te zetten. Het verleden heeft ons, volgens Rusland, getoond dat met het verkrijgen van de stabiliteit in de wisselkoers veel rust in de economie en in de samenleving gebracht wordt en dat wisselkoersstabiliteit elementair is voor toename van economische bedrijvigheid in het land.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie