• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi: “Regering heeft sterke basis om verder te bouwen”

| suriname herald | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft donderdag tijdens een persconferentie in verband met drie jaar regering-Santokhi aangegeven, dat de regering een sterke basis heeft waarop verder gebouwd kan worden. Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk zat ook aan tafel tijdens deze persconferentie. 

Volgens Santokhi en Brunswijk is de economie goed op koers en blijft de schuldencrisis stabiel dankzij een duurzaam herschikkingsprogramma. Ondanks de uitdagingen van de afgelopen drie jaar blijft de regering vastbesloten om het land en het volk naar betere tijden te leiden. 

President Santokhi is ervan overtuigd dat de behaalde resultaten een sterke basis vormen om verder op voort te bouwen. De regering beloofde

meer te communiceren met het volk en hen mee te nemen in het beleid. Ook de ministers zullen meer gaan moeten communiceren.

De vorige regering was bezig met onderhandelingen met een buitenlandse investeerder om honderden miljoenen aan te trekken en in plaats daarvan Blok 58 te verkopen. Dit voor een appel en een ei. Santokhi zei dat de regering geen voorstander hiervan was en ervoor heeft gekozen om een duurzaam beleid te voeren, de schuldpositie te herschikken en samen te werken met internationale instituten om economische hervormingen te realiseren. De regering heeft gekeken naar mogelijkheden om aan goedkoop kapitaal te komen, maar het is niet gelukt. Toen is besloten de economie te hervormen met een eigen programma ondersteund door het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In de afgelopen drie jaar heeft de Raad van Ministers (RvM) meer dan 9000 missives goedgekeurd. Tijdens 143 raadsvergaderingen en 112 onderraadvergaderingen zijn in totaal 9489 missives voortgekomen. 

De vp, voorzitter van de RvM, deelde deze informatie mee tijdens een persconferentie. Hij merkte op dat de uitvoering van de goedgekeurde besluiten niet altijd met de gewenste snelheid verloopt. Daarnaast wees hij op ongeveer 600 lopende rechtszaken tegen de staat sinds 2012, waarvan het merendeel betrekking heeft op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Deze juridische kwesties vormen een uitdaging voor de regering, aangezien dwangsommen worden opgelegd en in sommige gevallen beslag wordt gelegd op overheidsgebouwen. Desondanks streeft de regering ernaar om het land uit de crisis te helpen en naar vooruitgang te leiden.

De prestaties van de regering van de afgelopen drie jaar zijn samengevat in een boek met als titel: ‘3 jaar regering-Santokhi; opwaarts en voorwaarts Suriname.’ Het boek werd tijdens de persconferentie aan de president en vp overhandigd. Het doel van dit boek is om de samenleving te informeren en te laten zien dat ondanks verschillende nationale en internationale crises, de regering erin slaagt resultaten te behalen. 

Naast het boek ontvingen de president en vicepresident ook een verslag van de pre-nationale dialogen, waarin het gewenste beleid van de samenleving wordt beschreven. Dit verslag zal worden ondersteund door een actieplan met prioriteiten voor de komende twee jaar, dat momenteel wordt beoordeeld op financiële haalbaarheid. 

De regering zal een monitoringsteam oprichten dat regelmatig overleg zal voeren met de betrokken organisaties. Uiteindelijk is het de bedoeling om de nationale dialoog gestructureerd en geïnstitutionaliseerd vorm te geven.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie