• zondag 27 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Port of Nickerie

| snc.com | Door: Redactie

GEDEELDE VISIE

N.V. Havenbeheer Suriname en Phoenix Development Company zijn een samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van een diepwaterhaven en speciale economische zone te Nickerie met een gedeelde visie in nationaal belang.

DUURZAME AANPAK

De huidige natuur en biodiversiteit, onder meer in Bigi Pan, vraagt daarbij om een ecologisch verantwoorde aanpak, temeer omdat de kust kwetsbaarder is geworden door de stijging van de zeespiegel waardoor natuurgebieden dreigen onder te lopen en kustwateren dreigen te verzilten. Het plan voor de diepwaterhaven moet dus niet alleen de economie naar een hoger plan tillen, maar ook letterlijk het land Suriname.

N.V. Havenbeheer Suriname en de Phoenix Development Company ontwikkelen daarom

samen met de Port of Rotterdam een plan voor één van de groenste havengebieden ter wereld. Wij streven een groene en duurzame haven te worden.

VOLGENDE GENERATIES

Terwijl wij geavanceerde infrastructuur leveren die nodig is voor de Surinaamse economie om sterk te groeien naar de hightech toekomst, hebben wij ook een gedeelde verantwoordelijkheid jegens de volgende generaties om ervoor te zorgen dat onze natuurlijke hulpbronnen op de juiste manier worden gebruikt in onze meer milieubewuste wereld.

PERSPECTIEF

Deze diepwaterhaven brengt oplossingen en biedt een beter perspectief voor onze klanten, de economische toekomst van Suriname en de regio, wat weer bijdraagt aan welvaart en echte onafhankelijkheid voor Suriname.

Suriname heeft een belofte voor iedereen. Als een veilige haven voor mens en natuur zijn wij een natuurlijke Haven. De natuur is een integraal onderdeel van ons.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie