• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NAR participeert in internationale conferentie in Griekenland

| starnieuws | Door: Redactie

Deelnemers aan de internationale conferentie in Griekenland. Tweede van rechts NAR vertegenwoordiger Raj Jadnanansing.

(Aangeboden)

De Nationale Anti drugs Raad (NAR) heeft onlangs geparticipeerd aan de International Society of Substance Use Professionals (ISSUP) conferentie in Griekenland. Het gaat om een internationale organisatie die zich richt op het ondersteunen en versterken van professionals die werkzaam zijn op het gebied van middelengebruik,

verslaving en preventie. ISSUP biedt een platform voor professionals om kennis en ervaringen uit te wisselen, samen te werken aan de ontwikkeling van effectieve interventies en beleid, en om training en scholing te bevorderen.

De organisatie streeft ernaar om evidence-based praktijken te bevorderen, de professionalisering van het veld te ondersteunen en de samenwerking tussen professionals en organisaties op het gebied van verslaving en middelengebruik te versterken. ISSUP organiseert conferenties, trainingen, webinars en andere evenementen om kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw te bevorderen. Kortom, ISSUP speelt een belangrijke rol in het ondersteunen en versterken van professionals die zich inzetten voor het voorkomen en behandelen

van problematisch middelengebruik en verslaving over de hele wereld.

Thema van de afgelopen conferentie heeft zich gericht op de kunst van behandelen (the art of healing) waarbij veel nadruk op de preventie van middelen misbruik en verslaving is gelegd en het belang van de ondersteunende factoren bij de behandeling  van drugs en alcohol verslaafden uit de adolescenten doelgroep.  Hierbij hebben 123 landen aan meegedaan die vertegenwoordigd waren door 800 participanten waaronder psychiaters, psychologen, artsen, maatschappelijk werkers en onderzoekers. Er zijn zowel in kleine groepen trainingen verzorgd en in grote zalen waarbij de laatste ontwikkelingen binnen drugs en alcohol preventie en behandeling voor de verslaving verzorgd. Het licht in de bedoeling om ook een ISSUP afdeling voor het Caribisch gebied in te stellen waarbij meer interactie tussen behandelaren uit de regio wordt gestimuleerd, om verdere kennisuitwisseling  en onderzoek met elkaar te delen.

Bij de afgelopen conferentie en training heeft psycholoog dr. Raj Jadnanansing als lid van de NAR en psycholoog verbonden aan het PCS geparticipeerd.Nationale Anti drugs Raad

| starnieuws | Door: Redactie