• zondag 24 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Marron jongeren hebben ook veel voorbeeldfiguren in de Surinaamse topmaatschappij.

Datum: | Bron: snc.com | Door: Drs. S. Harinandan Singh

Voorlezen

Met de regelmaat van de klok komen berichten in de media over hoe bruut en wreed marronjongeren in groepsverband medeburgers in Saran beroven en mishandelen. Dat is heel schadelijk voor de slachtoffers, maar zeker ook voor de ontwikkeling, rust en vrede in Suriname. Vooral het toerisme en andere zakelijke sectoren van de samenleving worden erdoor zwaar getroffen. Dat belemmert de sociaaleconomische vooruitgang.                                                              

Naar aanleiding van een publicatie gisteren op social media stelde ik de vraag: Waarom worden vooral de marron Surinaamse jongens zo, vaak gearresteerd terwijl grote veroordeelde criminelen nog gewoon vrij rond mogen lopen? Maar liefst 550 opmerkingen volgen daarna op het gepubliceerde artikel en het werd ruim 400 keren gedeeld.

Het probleem leeft dus heel sterk in de samenleving. Veel opmerkingen waren heel wreed: handen afhakken, ophangen, etc. etc. Echter,  het zijn toch ook de landgenoten, die stuk voor stuk nodig zijn om deze regering te helpen bij de wederopbouw van Suriname? Ik vraag me af waar het aan ligt dat deze jongeren ondanks de revolutie van 25 februari 1980 anno 2021 geen geloof hechten aan het deugdzame leven in Sranan. Ligt het aan de verscheurde politiek in het land, de opvoedingsnood van hun ouders, omissie van de opvoeders, onkunde der leerkrachten en of hun geestelijke leiders? 
Mogelijk spelen er totaal andere invloeden een rol op het psychische leven, geweten en aspiraties van deze jongens? Niet lang geleden hoorde ik een chauffeur van de marronafkomst in zijn rijdende volle bus lachend zeggen dat ook hij van baas steelt, want op school leerde hij de zegswijze: gelegenheid maakt de dief. Van zijn passagiers uit het binnenland kreeg hij een lachend applaus.

Wanneer ik terugblik op mijn jongensjaren uit de zestiger jaren van de vorige eeuw, dan zie ik zeer beleefde jonge mannen van de marron herkomst door de straten van Paramaribo lopen op zoek naar winkels voor het doen van hun boodschappen ten behoeve van de gezinnen in de marrondorpen. Die tijd is nu voor velen al lang voorbij. Als ik regelmatig YouTube video’s online te zien krijgt waarbij de bekende marron Bordo met een fles champagne in zijn vorstelijke jacuzzi van het rijke leven geniet, notabene met ketting van dikke blokken goud om zijn nek, dan inspireert dat vertoon zijn jongere marrongenoten zo snel mogelijk zijn voorbeeld te volgen. Niet door hard te werken, maar het nodige rijkdom van de hardwerkende burgers te beroven. Het goede voorbeeld in de eigen groep verbleekt. 

Anno 2021 telt Suriname veel hoog opgeleide Surinamers van de marron herkomst, die topfuncties in allerlei sectoren van de samenleving bekleden. Zelfs zo dat ze hun medeburgers uit andere etnische  herkomst bijna voorbij streven. Als voorbeeld noem ik DNA-voorzitter Marinus Bee, DNA leden Edward Belfort en Celsius Waterberg. Dan ook nog de minsisters met een marronafkomst en last but not least de VP Ronny Brunswijk. Hoe hebben zij zich zo omhoog kunnen werken, terwijl de jongeren uit de marrongemeenschappen die kansen niet krijgen of onbenut laten? Blijkbaar hebben deze top marron-Surinamers als voorbeeldfiguren geen effect op de criminele marronjongeren van nu. Maar doen de topfiguren zelf ook aan ontoelaatbare handelingen mee? Waar blijft hun opvoedende taak?

Het wordt tijd om naast het repressieve beleid van oppakken en vervolgen van de criminele jongeren vooral ook naar een beleid te streven, waarbij met name dit soort jonge Surinamers de voeding, educatie, recreatie, liefde en veiligheid kunnen genieten, die hen inspireert om toch nog te kiezen voor een waardig leven en beroep. Als onderwijskundige pedagoog weet ik dat elk kind met veel enthousiasme en verwachting aan de school begint om iets van hun leven te kunnen maken. Niemand wordt als een verderfelijk wezen geboren.  Maar er kunnen heel veel belemmeringen en tekortkomingen in het milieu van gezin, buurt en school voorkomen, waarin het jonge godsschepsel terecht komt, die het niet zelf kan overwinnen. Van belang is dat juist de topfiguren en politici zelf het goede voorbeeld uitstralen, dat de jongeren inspireert de toekomst van Suriname te worden. Als een oude gepensioneerde leerkracht kijk ik uit naar de ontwikkelingen en initiatieven in mijn geboorteland, die alle burgers-jong en oud- de kans en de waardigheid bieden tot zelfontplooiing en deugdelijk burgerschap van mama Sranan. Helaas blijkt die toestand nog lang achterwege te blijven.

 

Drs. S. Harinandan Singh
 

 

SurinameNieuwsCentrale.com publiceert vaak ingezonden stukken van schrijvers. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

 

Het e-mailadres van de opinieredactie van SurinameNieuwsCentrale.com:
SurinameNieuwsCentrale@gmail.com

 

Datum: | Bron: snc.com | Door: Drs. S. Harinandan Singh