• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kansen voor Suriname met Kunstmatige Intelligentie (KI)

| snc.com | Door: adh Mahabier

Het gebruik van Kunstmatige Intelligentie (KI) groeit internationaal razendsnel. Kunstmatige Intelligentie (KI), in het Engels Artificial Intelligence (AI), wordt internationaal gezien als de sleuteltechnologie van de toekomst. Internationaal wordt er massaal ingezet op deze technologie. Een technologie die ook veel kansen biedt voor Suriname.

Amerikaanse multinationals zoals Amazon, Microsoft en Google hebben goed ingespeeld op deze nieuwe technologie en bieden deze services vrij laagdrempelig aan. Met hun Cloud-computing diensten is mogelijk om vrij snel een betrouwbare infrastructuur en andere computingservices tot je beschikking te hebben.

Vooral voor ontwikkelingslanden waar meestal geen goede IT infrastructuur beschikbaar is Cloud-computing een heuse oplossing. Als organisatie kun

je dus hier vrij snel mee aan de slag en de gebruikskosten zijn substantieel lager.

Rijksoverheid Nederland maakt momenteel een inhaalslag met deze technologie. Met de oprichting van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) met een aanzienlijk budget is er een duidelijke richting en visie op AI neergezet. De Nederlandse regering investeert vanaf 2021 jaarlijks 10 miljoen euro in AI technologie. Daarnaast is een ander AI budget van 20 miljard beschikbaar gesteld voor wat men noemt een sleuteltechnologie voor onze welvaart en welzijn. Dit zijn vrij kleine budgetten vergeleken met andere overheden.

Als lid van de werkgroep publieke diensten van de NL

AI Coalitie zien wij veelbelovende AI-initiatieven voorbij komen. Veel experimenten worden nu al in de praktijk toegepast. Verder is er volop ruimte om te experimenteren. Deze AI toepassingen zijn ook heel goed in Suriname toepasbaar.

KI bij klantcontact

Bij grote klantcontact centers (KLM, Bankinstellingen, ANWB en Achmea) zien wij deze technologie steeds meer opduiken in vorm van intelligente websites, Chatbots, Livechat en videobellen met klanten. Veel organisaties integreren deze intelligente tools binnen hun website en de organisatie erachter. Vooral in de backend zijn er AI zoekoplossingen beschikbaar waarmee het delen en vinden van interne informatie makkelijk en transparant wordt. Bij succesvolle implementaties zien wij veel FTE besparingen.

De Surinaamse overheden kan deze technologie inzetten om de digitale dienstverlening te verbeteren en daarmee de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Dit zal zeker een positief effect hebben op de Surinaamse ranking op Doing Business.

KI en Data-analyse

Op het gebied van het data-analyse zijn de mogelijkheden met AI immens. Er is meestal veel data beschikbaar maar vaak zijn deze vervuild. Om data te verschonen en deze om te zetten naar bruikbaar informatie is iets waar AI uitermate geschikt voor is. Deze informatie is meestal met blote ogen niet vast te leggen. Met de intelligentie van AI algoritmen is het mogelijk om diepgaande analyses te maken en waardevolle sturingsinformatie te produceren. Denk hierbij aan het detecteren van correlaties, onrechtmatigheden en onregelmatigheden binnen de data. Dit alles is goed toepasbaar op de beschikbare data m.b.t. vergunning/concessies aanvragen en handhavingsdossiers bij de overheid.

KI en Satellietbeelden

Satellietenbeelden bevatten enorm veel informatie over wat er gaande is op aarde. De kwaliteit van satellietbeelden zijn tegenwoordig van zeer hoge kwaliteit. Hiermee kunnen grote objecten zoals auto’s, mensen en fietsen prima geïdentificeerd worden, maar ook een tomatenplant van een aubergineplant onderscheiden worden. Deze beelden worden nu al gebruikt voor het monitoren van klimaat verandering en het voorspellen van droogte, voedselschaarste en overstromingen. Europese landbouw subsidies worden vaak toegekend en gehandhaafd m.b.v. satellietbeelden.
Het gebruik van satellietbeelden kunnen voor Suriname veel betekenen. Denk hierbij aan de toepassing in de landbouw, veeteelt, visserijsector maar ook land grensbewaking door defensie.

Visie op Digitale Overheid Suriname

Voor Suriname is het belangrijk om interdepartementaal een “Commissie Digitale Overheid Suriname” te installeren met de juiste deskundigen. De belangrijkste taak van deze commissie zou zijn: het vormen van een visie op een digitale overheid en de randvoorwaarden creëren om deze te kunnen implementeren. Leden in deze commissies zouden een goede mix moeten zijn van verschillende disciplines. Deze commissie moet een verzamelpunt zijn van interdepartementale wensen en eisen en moet richtinggevend optreden.

door: Ing.  adh Mahabier
ICT Projectmanager Rijksoverheid Nederland
https://www.linkedin.com/in/arunmahabier/

Voor vragen neem contact op via de mail: SurinameNieuwscentrtale@gmail.com
Klik hier om meer artikelen van deze auteur te lezen.

| snc.com | Door: adh Mahabier