• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

KABINET SANTOKHI-BRUNSWIJK MET AANGEPAST BELEID RICHTNG VERKIEZINGEN 2025

| united news | Door: Redactie

Foto: president Chandrikapersad Santokhi en vp Ronnie Brunswijk op de persconferentie, waarbij de afgelopen drie jaar regering Santokhi-Brunswijk de revue passeerde.

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat zijn kabinet drie jaren na de verkiezingen van 25 mei 2020 nog steeds vastberaden is om Suriname te leiden naar een betere toekomst.

Hij erkent dat de eerste periode van zijn zittingstermijn niet makkelijk is geweest, en hij verwacht ook dat de komende twee jaren in aanloop naar de komende verkiezingen uitdagend zullen zijn. De behaalde resultaten in de afgelopen periode vormen voor hem een solide basis om op voort te bouwen.

De regering heeft het streven om

beter beleid en beter bestuur te realiseren. Om dit te bereiken, is er een nationale dialoog opgezet, genaamd het Vooroverleg Nationaal Dialoog. Hierbij wordt er naar zoveel mogelijk delen van de samenleving geluisterd en worden inzichten verzameld over het vervolgtraject. Uit de gehouden bijeenkomsten zijn waardevolle inzichten naar voren gekomen. Deze informatie is gedeeld met verschillende doelgroepen, binnen de coalitie, politieke partijen en met andere betrokken personen, instituten en organen. Uiteindelijk is het Beleid 2023-2025 goedgekeurd tijdens de regeringsraad. Dit beleid is tot stand gekomen op basis van de inzichten uit de samenleving en omvat een actieplan voor de komende jaren. 

Er

zal nauw samengewerkt worden met de samenleving, waarbij verschillende structuren zijn ontwikkeld die ingevuld zullen worden.

Dit beleid markeert tevens het begin van de Nationale Dialoog, waarbij de betrokken groepen ook een rol zullen spelen bij de uitvoering ervan. Ze kunnen bijvoorbeeld dienen als adviseurs, waarnemers, klankbord of in andere uitvoerende functies. De precieze invulling hiervan moet nog worden vastgesteld, maar de structuren zijn reeds aangegeven.

De president benadrukt dat de dialoog en samenwerking met de samenleving essentieel zijn om het beleid succesvol uit te voeren. De input van diverse groepen zal meegenomen worden in de uitvoering en er zullen passende structuren worden opgezet om ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste manier betrokken wordt.

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie