• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Grote vraag naar broodjesproject

| suriname herald | Door: Redactie

Het Glo-Brodenproject 2023 waarmee first lady Melissa Santokhi- Seenacherry was gestart op de basisscholen is op 12 mei afgesloten. Leerkrachten van enkele scholen geven aan het erg te vinden dat het project is beëindigd. “Er moet gekeken worden hoe het project te continueren. Er zijn kinderen bij ons op school die behoefte hebben aan een brood”, zegt een leerkracht van een school in de omgeving van Pontbuiten aan Suriname Herald.

Sommige kinderen komen met een lege maag naar school en de leerkrachten moeten kijken hoe ze deze leerlingen kunnen helpen met een broodje. Dat lukt niet altijd, zegt een andere leerkracht.

Het

Bureau van de First Lady laat in een persbericht weten, dat het pilotproject naar wens is verlopen. De scholen hebben de mogelijkheid gehad feedback te geven over de kwaliteit en de levering van de broden en drank en deze waren positief. Het was de bedoeling om op 15 mei meteen een aanvang te maken met fase 2, maar de financiële verplichtingen vanuit de regering moeten nog plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zijn momenteel nog in volle gang. De openbare aanbesteding heeft reeds plaatsgevonden.

In fase 1, die acht maanden duurde voordat deze van de grond kwam, zijn in totaal 4488 leerlingen verdeeld over vijf districten dagelijks voorzien van een belegd broodje en drank. In fase 2, die zou moeten lopen tot en met december 2023, zullen zeven districten en ruim 7331 leerlingen worden voorzien. Ook voj-scholen zijn in deze fase meegenomen. 

“Ik heb mijn best gedaan om het project te continueren. Het wachten is nu op de regering om in te komen met het financieel gedeelte. Ik vraag de schoolleiders en de leerlingen om nog wat geduld te betrachten”, geeft Santokhi-Seenacherry, initiatiefnemer van het brodenproject aan. De first lady en haar instituut blijven achter de goedkeuring van de tweede fase zitten.

Een leerkracht van een andere school betreurt dat het project niet direct wordt voortgezet. Ze had verwacht dat de first lady het al had geëvalueerd en al plannen had gemaakt voor een vervolg. “Er zijn wel veel kinderen die behoefte aan hebben. Bepaalde kinderen komen zonder brood naar school en zitten met een hongerige buik,” geeft ze aan.

“Ik ben eigenlijk wel diep getroffen dat dit mooie project niet meteen gecontinueerd kan worden. Ik hoop van harte dat het spoedig goed komt”, geeft first lady Santokhi aan. Zij bedankt alle schoolleiders voor de medewerking tijdens de pilotfase. Zij spreekt de hoop uit dat ook bij de volgende fase zij mag blijven rekenen op de medewerking van alle schoolleiders.

Het project werd uitgevoerd in samenwerking met Breadelicious N.V. Het doel van dit project was om leerlingen die om welke reden dan ook geen brood kunnen meenemen naar school, dagelijks te voorzien van een broodje.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie