• zondag 03 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname
De Surinaamse president Santokhi was bij een kranslegging in het Oosterpark bij het Slavernijmonument.BEELD DAPHNE CHANNA HORN

Geeft president Santokhi leiding aan een maffia dreamteam?

| snc.com | Door: Redactie

Verbijsterende ontwikkelingen van recente dagen hebben mij aanleiding gegeven de vraag te stellen of president Santohki leiding geeft aan een maffia dreamteam. Een zogenaamde roze maffia van academisch geschoolde medewerkers, die hij zelf om zich heen heeft benoemd, blijkt het land financieel kaal te plukken. Mediaberichten over zorgelijke financiële schandalen op topniveau dwong het staatshoofd op 22 augustus jl. één van zijn vertrouwelingen per direct te ontslaan.

Dat werd Mr Prenobe Bissessur, die per direct ook uit alle  staatscommissies door Santokhi werd verwijderd. Hij heeft die macht wel, maar past die blijkbaar selectief toe. In geval van Leo en Melissa wacht

hij de procedures eerst af. Wat is er aan de hand? Er spelen ook andere gevallen van financiële schandalen om hem heen, die zeer verdacht overkomen. 

Hoe kan het spinnenweb van derfgelijke schandalen binnen zijn werkterrein zich hebben ontwikkeld, terwijl het staatshoofd ontelbare presidentiële commissies installeerde voor de deugdelijkheid van zijn ambt? 

In dit artikel presenteer ik enkele scherpe casussen van schandalen die de president had kunnen vermijden. Voorkomen moet worden dat het plunderen van de staatskas uit de tijd van het paarse kabinet zich herhalen. 

1 Herhaling van grootschalig financiële schandalen

De laatste dagen ontmaskerden de media grootschalig financiële onregelmatigheden op topniveau van de overheid. De eerdere schandalen rond het Deense bedrijf HPSG, New Surfin, enorme kosten voor Dubaitrip en de tomeloze buitenlandse reizen door bewindslieden, die veel geld kostten,  laat ik er buiten. Het  spaaklopen van de onderkomelingen met Oppenheimer en het IMF tevens de mislukte pogingen om miljarden euro’s uit Italië  en ‘fresh capital’ van diaspora gemeenschappen binnen te halen zijn al treurig genoeg geweest. 

Het verbaast me dat president Santokhi schijnbaar geen duidelijke sturing gaf aan zijn staf om resultaatgericht te handelen. Waarvoor heeft hij zoveel staatscommissies benoemd? De schandalen herhalen zich uit de tijd van het paarse bewind. ’Pi a monie di’ klinkt nog hard in de hoofden van Surinamers.

Terwijl de schandalen zich herhalen blijft men binnen de gelederen van het VHP bestuur opvallend stil. Ik vermoed dat VHP-ers monddood zijn gemaakt door  het ziekelijke patronagesysteem van de VHP voorzitter, die tevens de ambt van staatshoofd bekleedt. Het bestuurlijke zwijggedrag maakte dat Santokhi deed wat hij goed vond. De schandalen konden zich ongehinderd voortzetten. De vraag is of de voorzitter van VHP tevens staatshoofd bewust of onbewust de schandalen heeft gedoogd, stilgehouden danwel leiding aan gaf? Dit moet worden onderzocht. 

2 Casussen van financiële schandalen

De voorbeelden die ik hierin aanhaal zijn ontleend aan betrouwbare publicaties, die zijn tot nu toe niet weerlegd. Niet zomaar ontsloeg de president Mr Prenobe Bissessur als zijn adviseur per direct wegens financiële onregelmatigheden. 

Voorbeeld 1

Het trieste geval van Mr Prenobe Bissesur, een diaspora Surined, prijkt boven aan het vaandel van financiële schandalen. Via een partijpolitieke sluis naar de president toe lukte hem vrij snel na het aantreden van regering Santokhi-Brunswijk dure diensten in eurobedragen voor zijn Nederlands bedrijf te ‘regelen’. 

Terwijl de SLM bijna failliet is, toucheerde Bissessur 17.500 euro per maand van deze maatschappij exclusief btw.” Volgens een DNA lid werd het goud van Grassalco vrijgemaakt om de SLM te redden, maar het geld ging letterlijk naar de zakken van Bissessur. Pas toen recentelijk deze zaak in de publiciteit kwam haastte de president zich met bekenmaking, dat hij Prenobe op staande voet had ontslagen. Dit gedrag is uiterst vreemd, want het werkcontract met deze Nederlander werd juist door het staatshoofd bezegeld. Bissessur zou elke maand het bedrag hebben ontvangen. Zijn lucratieve gage liep inmiddels op tot 116.200 euro. DNA lid Jogi (VHP) is niet tevreden met het ontslag en eist een strafrechtelijk onderzoek door het OM naar het gehele SLM debacle.” 

Voorbeeld 2

Het Blauwmeer Schandaal. Was de VHP minister Armand Achaibersing wekenlang negatief in de publiciteit vanwege de reçu schandalen op zijn ministerie, thans wordt hij ontmaskerd als de architect en uitvoerder van het geruchtmakende Blauwmeer project; dat deed hij in zijn vorige functie als verzekeringsman bij Assuria. Hij kwam vorig jaar samen met de VHP minister Albert Ramdin ook al negatief in publiciteit door eigenzinnig een aantal transacties en handelingen ten behoeve van de staat  te plegen. Bekend zijn het dubieuze contract met het Deense waterbedrijf bedrijf HPSG en de oprichting van New Surfin. 

Inmiddels  heeft Achaibarsing zijn functie als minister ter beschikking gesteld van de president. Als reden gaf hij aan, het heengaan van zijn kleinzoon. Hij verlaat het ministerie op het moment waarbij de onderhandelingen met IMF en het invoeren van het BTW- plan de hoogste prioriteit genieten.    
Ook in dit geval rijst de vraag wat president Santokhi deed of naliet om de boel niet te laten escaleren zoals dat nu het geval lijkt te worden.

Voorbeeld 3

Het prangende geval van Leo, broertje van VP Brunswijk. Dat blijkt ook een financieel schandaal te zijn geweest. Documenten wijzen uit dat Leo als president-commissaris bij de EBS zijn boekje te ver buiten is gegaan. Hij versterkte  onderhandse gunningen aan bedrijven van vermoedelijke familieleden. Bedrijven die overigens geen enkele affiniteit hebben met activiteiten in de elektriciteits- en energievoorzieningsbranche. 

Volgens een rapport zou Leo Brunswijk door misbruik van zijn positie als president-commissaris c.q. interim-CEO, handelingen hebben gepleegd die tot ernstige financiële benadeling van de EBS leidden. Uit facturen bleek dat het Loesje bedrijf  NV Velka Vak Group, welke werd opgericht in februari 2021, voor meer dan 5 miljoen SRD aan geleverde materialen en diensten betaald is door de EBS. Voor deze leveringen is geen onderliggende grondslag of overeenkomst aanwezi. Het staatshoofd had dit kunnen vermijden door goede controle op deze functionaris te laten uit oefenen. 

Terecht schreef één der media onlangs, dat hoe langer hoe duidelijker het is geworden, dat Suriname een regering heeft waarin corrupte en schaamteloze profiteurs zich hebben genesteld. Zij worden door de president gefaciliteerd als adviseurs en gehandhaafd als zijn directe medewerkers.
Het is aan u als lezer om te beoordelen of deze president op eigen wijze het land nog verder mag besturen. Er ligt een smet van oneerbare praktijken in zijn werkomgeving, die hij niet in de gaten heeft of die hij maar zo laat gebeuren.

Slotopmerkingen.

Kortheidshalve kom ik er niet onderuit om de vrees uit te spreken dat president Santokhi op de ingeslagen weg niet door moet gaan. Hem is altijd ongevraagd advies gegeven, vooral door bewogen critici uit Nederland om de koers van zijn aanpak compleet om te buigen. Zijn dreamteam en zgn briljante adviseurs hebben hem niet geholpen om zijn droom van,  wo set eng’ waar te maken. Zijn aanpak van problemen door telkens presidentiële commissie te benoemen heeft tot no ook geen zoden aan de dijk gezet.

De oplossing zal hij moeten zoeken in een spoedige formatie van een regering van Nationale eenheid. Het formule daartoe publiceerde ik in juli 2021 in de Ware tijd Suriname. Die regering zal dan de opdracht moeten krijgen de grondwet en het kiesstelsel grondig te herzien en op grond daarvan de verkiezingen van mei 2025 te organiseren. Hoe langer de regering Santokhi-Brunswijk aanhoudt hoe dieper zal Suriname in de beerput zakken. Want het patronagesyndroom leidt nog verder tot uitholling van de democratisch rechtsstaat en verdere vernietiging van Suriname.

 

door: Drs. S. Harinandan Singh (veranderkundige psycholoog) info: singhs@hetnet.nl.

Foto: De Surinaamse president Santokhi was bij een kranslegging in het Oosterpark bij het Slavernijmonument. BEELD DAPHNE CHANNA HORN

 

SurinameNieuwsCentrale.com publiceert vaak ingezonden stukken van schrijvers. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Het e-mailadres van de opinieredactie van SurinameNieuwsCentrale.com:
SurinameNieuwsCentrale@gmail.com


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie