• donderdag 01 December 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DNA-voorzitter kijkt uit naar behandeling AOW-gat in Tweede Kamer

| suriname herald | Door: Redactie

De voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee, kijkt uit naar de behandeling van het AOW-gat vandaag in Tweede Kamer. Dit liet hij de Tweede kamer weten in een brief. De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen voor mensen met de AOW-leeftijd.

Als voorzitter van DNA in het algemeen en de ex-koninkrijksgenoten in het bijzonder, is hij geïnformeerd en draagt kennis van de inspanningen van de Stichting Hoob Nederland en Suriname om te komen tot een rechtvaardige oplossing voor dit vraagstuk.

Ook heeft Bee kennisgenomen van de petitie, ingediend op 15 november 2022, aan de Tweede Kamer in verband met én

vooruitlopend op de behandeling in de Tweede Kamer vandaag en neemt indringende nota van de inhoud. Middels zijn schrijven bevestigt Bee, dat hij als eerste onder de gelijken alsook ex-koninkrijksgenoot, volledig deze petitie onderschrijft en hij zich erin kan terugvinden.

Daarom doet hij publiekelijk een dringend beroep op de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer, dat alles wordt gedaan in de vergadering van vandaag om onrecht teniet te doen en recht te doen zegevieren, in het bijzonder voor de ex-koninkrijksgenoten in voornamelijk Suriname.

De enorme ongelijkheid tussen de verschillende rijksdelen kan koningin Juliana niet zijn ontgaan, tijdens haar bezoeken aan deze rijksdelen tussen 1950 en 1955. De verpaupering en enorme achterstanden, maar meer nog de door het volk van Suriname gedemonstreerde sympathie en verbondenheid moeten haar hebben ontroerd.

Bee ontkomt er niet aan, de instelling van de AOW in 1956 in dat licht te zien. “Tegen de achtergrond van het historisch verleden en het recentelijk bekendgemaakte voornemen om verontschuldigingen aan te bieden voor ons gemeenschappelijk slavernijverleden, kijk ik met bijzondere belangstelling uit naar de resultaten van de behandeling van het AOW-gat op 17 november in Tweede Kamer van het Rijk”, aldus Bee.

“Het gaat om een slepende kwestie die in de kring van Surinaamse Nederlanders hoog opspeelt. Bij de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 konden inwoners van Suriname kiezen. Zij waren Nederlander, maar als zij in Suriname bleven werden zij Surinamer. Degenen die naar Nederland kwamen, bleven Nederlander. In 1975 kwamen bijna 38.000 mensen uit Suriname naar Nederland en bleven daardoor Nederlander. De twee jaar daaraan voorafgaand kwamen al ruim 27.000 mensen hierheen,” schrijft de Volkskrant.

Naarmate de tijd vorderde, werd hen duidelijk dat zij, hoewel zij altijd Nederlander waren geweest, geen volledige aanspraak op de AOW hadden. Wie de vijftig jaar voorafgaand aan pensionering ‘ingezetene’ is geweest, krijgt een volledige AOW-uitkering, anders wordt de AOW per ‘gemist’ jaar 2 procent lager, aldus de Volkskrant.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie