• maandag 21 June 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Coronabesmettingen Nickerie weer gestegen

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie

Waar de Coronabesmettingen bijkans twee weken terug een dalende trend vertoonden in het rijstdistrict, er geen besmettingshaarden meer waren maar slechts individuele besmettingen, blijkt dat deze nu wederom zijn gestegen. SUN had een gesprek met de medisch directeur van het Mungra Medisch Centrum, Djotish Jaggernath. Hij drukt burgers op het hart, de Covidprotocollen in acht te nemen.

‘Het virus verspreidt zich van mens tot mens.’ Mondkap op, handen regelmatig reinigen, zich niet in grote groepen begeven, zoveel mogelijk thuisblijven, alleen de straat opgaan wanneer het dringend vereist is, indien je verschijnselen vertoont meteen contact opnemen met je huisarts en jezelf van anderen afzonderen. Al deze eenvoudige zaken moeten opgevolgd worden om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, legt de arts voor de zoveelste maal uit. Hij zucht: ‘Maar helaas gaat het toch mis, het schijnt niet door te dringen bij sommigen.’

Sneeuwbaleffect niet te overzien

De recente besmettingen waar zeker 25 personen zijn besmet, inclusief bewoners van Apoera, worden door de medicus getypeerd als te zijn zorgwekkend. Het begin is klein totdat deze een punt bereikt waar er geen overzicht meer is. ‘Als een sneeuwbaleffect.’ Behalve het feit dat de Manaus variant gevaarlijker is waarbij het besmettingsgevaar hoger ligt, zijn de besmettingen veelal afhankelijk van het gedrag van de doorsnee burger wanneer die de Covidprotocollen naast zich neerlegt.

De medicus geeft toe dat de hoge cijfers aan besmettingen gevoed zijn geworden vanuit het Inheems dorp Apoera. Een deel van het dorp was totaal besmet, de zogenaamde ‘Bora Bush’. Hoewel dit dorp is afgesloten om verdere besmettingen te voorkomen, is het ernstig kwaad van besmettingen reeds aangericht. De militaire en politiediensten die te Apoera worden gedetacheerd komen terug naar huis in Nickerie, verblijven met hun gezinnen. En binnen hun sociale kringen hebben zich vervolgens besmettingen voorgedaan.

Medici en zorgpersoneel extra belast

De beschikbare medici en het zorgpersoneel worden extra belast gedurende deze periode waar de besmettingen hoog liggen. ‘We hebben natuurlijk meer nodig, maar meer ga je niet krijgen, omdat juist de andere ziekenhuizen ook nog mensen nodig hebben.’ Externe krachten die wel over de expertise beschikken, maar thuis zaten worden aangetrokken.

Ook personen die over kennis van de medische zorg beschikken, worden gevraagd een bijdrage te leveren. Zij worden begeleid door de medici en het zorgpersoneel die reeds deel uitmaken van de medische wereld. De verantwoordelijken hebben extra werk om de nieuwe groep in te werken en daarnaast de reguliere zorg te verlenen.

In het ziekenhuis van Wageningen kunnen 17 patiënten ondergebracht worden. Op deze locatie is eveneens een Intensive Care Unit opgericht voor degenen die intensieve zorg behoeven. Het Staatslogeergebouw van Nickerie fungeert nog steeds als quarantaineplek voor het opvangen van patiënten die positief zijn getest op het Coronavirus.

Asha Bhagwat

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie