• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Corantijnbrug: Driemaal is scheepsrecht?

| snc.com | Door: adh Mahabier

Elk Nickeriaans hart gaat harder kloppen bij het woord Corantijnbrug. Afgelopen week tijdens het bezoek van President Santokhi aan Nickerie is deze brug weer ter sprake gekomen. President Santokhi is hiermee de derde Surinaamse president in 22 jaar die zich bezig gaat houden, met de realisatie van de brug over de Corantijnrivier. Driemaal is scheepsrecht zou je kunnen zeggen.

Een brug over de Corantijnrivier geniet de steun van vrijwel alle Zuid-Amerikaanse organisaties; South American Infrastructure and Planning Council (COSIPLAN) en Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR). Maar waarom is deze brug dan nog steeds niet gerealiseerd?

De realisatie van de Corantijnbrug heeft vooral

te kampen gehad met de slechte relatie tussen beide landen en de financiële en juridische obstakels. De povere communicatie van de beide overheden hebben dit project zeker niet bevorderd. China en de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) zijn kandidaten geweest voor de financiering. Naar schatting gaat het om 3 miljard US dollar.

De Corantijnrivier behoort over de gehele breedte aan Suriname. De brug zal over Surinaams grondgebied gebouwd moeten worden. Geeft Suriname daarmee een stukje Surinaams grondgebied weg aan Guyana? Een belangrijke kwestie voor beide landen.

Bouterse heeft altijd de meeste aandacht besteed aan dit project, maar helaas niet kunnen realiseren. President Venetiaan had daarentegen weinig aandacht

voor dergelijk grote infrastructureel projecten. Critici beweren dat dit één van de reden is, waarom de NDP in 2010 weer de aan de macht is gekomen.

Sinds de oplevering van de Canawaima-veerverbinding tussen Suriname en Guyana  in 1998, wordt gesproken over een brug over de Corantijnrivier. Kort na de afzetting van regering Wijdenbosch op 3 juni 1999 kwam de Corantijnbrug weer ter sprake. Met de aan loop naar de verkiezingen van 25 mei 2000 had Bouterse een nieuwe campagnestrategie nodig. Er moest een groot infrastructureel project komen die de brug van Wijdenbosch over de Surinamerivier (bosje-brug) kon overtreffen. Het idee voor een brug over de Corantijnrivier was geboren.  

Het grensconflict met Guyana, in het Tigri-gebied, heeft altijd als een donkere wolk boven dit project gehangen. De Guyanese zoektocht naar olie leidde begin 2000 tot een nieuw conflict. Hierbij moest de Surinaamse marine aan te pas komen. Dit conflict liep met een sisser af.

Toen in 2005 de Guyanese president Bharat Jagdeo de bouw van de brug een gezamenlijk project noemde schoot dit bij Suriname in het verkeerde keelgat. Deze opening van de Guyanezen is door de Surinaamse regering met verbazing en resoluut afgewezen.

Nog geen maand na het aantreden van Bouterse I in 2010 is er een doorbraak in het dossier Corantijnbrug. President Bouterse en zijn Guyanese ambtgenoot Bharrat Jagdeo gaan akkoord over het snel opzetten van de brug over de Corantijnrivier. Rond 2013 beweerde de toenmalige Minister van Buitenlandse zaken Winston Lackin dat de financiering rond was en er lag een ontwerp.

In 2014 kwam er een kink in de kabel. De Guyanese krant  “Demerara Waves” publiceerde begin 2014 en artikel waarin werd gesteld dat China de bouw van de brug over de Corantijnrivier zou financieren. De Chinezen hadden andere opvatting over de gemaakte afspraken. Er zou slechts een ondertekend intentieverklaring (MOU) bestaan. Wederom een voorbeeld van povere communicatie.

Bouterse II heeft vanaf 2015 haar handen vol met ruimen van eigen puin. Project Corantijnbrug had niet de hoogste prioriteit. Het kost de regering Bouterse II veel tijd en energie om te voldoen aan haar verplichtingen. Leningen die werden afgesloten waren bedoeld om andere gaten te dichten.

In 2019, een jaar voor de verkiezingen, komen opnieuw tegenstrijdige berichten naar buiten. De brug is opnieuw een belangrijk onderwerp in de verkiezingen. Minister Stephen Tsang en zijn Guyanese ambtgenoot David Patterson spreken over vergaande afspraken, terwijl Minister Vijay Chotkan alles ontkent.  

Inmiddels is de relatie tussen de kersverse Presidenten Chan Santokhi en Mohamed Irfaan Ali positief te noemen. Een  belangrijk ingrediënt voor de realisatie van de brug. Bij de inauguratie van de Guyanese President is de Corantijnbrug weer ter sprake gekomen. De intentie voor samenwerking om de brug te realiseren is duidelijk uitgesproken.

Afgelopen week heeft President Santokhi, tijdens zijn bezoek aan Nickerie, aangegeven dat de brug in deze regeringstermijn gerealiseerd zal worden. Met de lange historie van deze nog niet bestaande brug en de geleerde lessen, liggen de kansen goed om deze eindelijke na 22 jaar te gaan realiseren.

Dit artikel is ook geschreven als ondersteuning van de huidige Presidenten en Ministers van Suriname en Guyana, om in korte tijd op stoom te komen en de Corantijnbrug snel te realiseren.

door: Ing. adh Mahabier

SurinameNieuwsCentrale@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/arunmahabier/
 

Klik hier om meer artikelen van deze auteur te lezen.

| snc.com | Door: adh Mahabier