• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP: BEVRIJDING UIT KETENS ECONOMISCHE CRISIS MIDDELS ONDERNEMERSCHAP

| united news | Door: Redactie

Op maandag 1 juli is het precies 156 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in Suriname. Keti Koti oftewel ‘Dag der Vrijheden” staat voor het verbreken van de ketenen. De jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de Surinaamse slavernij doet de VHP wederom beseffen dat wij als burgers van een onafhankelijke, soevereine Suriname ons moeten blijven verzetten tegen elke vorm van slavernij, in onszelf, in onze samenleving en wereldwijd.

Voor de VHP is terugkijken naar de Surinaamse slavernij, een moment van terugkijken naar het verleden om er lessen uit te leren over hoe een betere toekomst op te bouwen met

respect voor elkaars waardigheid.

Terugkijkend concludeert de VHP dat de levens van de Surinaamse burgers nog steeds beïnvloed worden door de slavernij. Er is een reïncarnatie van een nieuw soort slavernij ontstaan door de steeds voortgaande schrijnende sociaal- economische crisis waarin de burgers gestort zijn, de vele buitenlandse leningen voor onze onafhankelijke natie die ons afhankelijk en kwetsbaar maken als land van het buitenland, alsook het afhankelijk maken van burgers van een pakkettensysteem voor basisgoederen, in ruil waarvoor men de meester dankbaar moet zijn.

De VHP keurt deze nieuwe vorm van slavernij pertinent af. Geen enkele burger hoeft zijn armen op te

houden voor een overheid die zelf kampt met financiële tekorten door wanbeleid. Een heroriëntatie is noodzakelijk als het 17e rijkste land in de wereld. Op 25 mei 2020 gaan wij als VHP voor de bevrijding van Suriname.

De VHP is 3 jaren terug begonnen met slimme projecten voor burgers. Met deze projecten behouden de mensen hun waardigheid door inzet van eigen arbeid en hebben ze er ook voordeel aan.  Ze worden opgeleid tot kleine ondernemers. Immers, het zijn de ondernemers die de ruggengraat zijn van de economie. 

Middels ondernemerschap gaan we zorgen voor de bevrijding uit de ketens van economische crisis, die thans in Suriname teistert.

De VHP heeft de volgende  projecten uitgevoerd zoals het bijbrengen van praktische vaardigheden middels een Knip en Naai cursus in Sunny point zodat men kleding voor zichzelf danwel voor eigen omgeving kan maken;  het bevorderen van productie van eigen bodem door zorg te dragen voor afzet van aardvruchten van alle 64 dorpen van het Boven Suriname gebied; Verwerkingsunit voor een deel van de producten om de afzet mede te helpen garanderen; aanschaf eigen boot en outboard motor om de transportkosten voor de producten zo laag mogelijk te houden.

Voorts wordt met bewoners  uit het Tapanahony gebied samengewerkt voor vervoer van kwak naar Paramaribo, bestemd voor verkoop;  in het district Coronie is een markoesa teelt project opgezet waarbij een groot aantal boeren zijn geaccommodeerd die elk tenminste 1000 vierkante meter beplanten met markoesa.

Voor het dorp Gengeston is een cassave raspmachine aangeschaft om de productie van kwak te vergemakkelijken. Hierdoor hoeven de vrouwen niet meer met de hand te raspen; Ook op Santigronwordt een markoesa project opgestart.

Door gezamenlijk met de inwoners van de ver in het zuiden gelegen inheemse dorpen te zorgen voor afzet van kwikvrije Anjoemara-vis , waarbij zij brandstof krijgen opgestuurd om de brandstofprijs in hun gebieden te doen verlagen met 30%, is er een economische bedrijvigheid op gang gebracht in de dorpen van Tepu, Apetina en Paloemeu.

Voor het dorp Kwamalasamutu is een kleine aggregaat aangeschaft voor de inwoners om de vers gevangen vis hoogwaardig te kunnen opslaan in een freezer.

Met de illustratie van deze enkele projecten uit een scala van projectuitvoeringen op allerlei niveaus demonstreert de VHP dat wij burgers het kunnen; ‘Zelf Sterk, Samen Sterker’. Samen Sterker brengt ons naar gezamenlijke bevrijding uit de economische ketenen van armoede.

De VHP feliciteert de VHP de gehele Surinaamse gemeenschap met de dag van 1 juli.

PERSBERICHT|VHP

| united news | Door: Redactie