• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SURINAME EN IAMGOLD AKKOORD OVER VERKOOP AANDEEL IN SARAMACCA-GOUDPROJECT

| http://unitednews.sr/ | Door: Edward lee

De regering en multinational Iamgold hebben overeenstemming bereikt over de overname van Surinames aandeel in het Saramacca-goudproject.

De Raad van Minister heeft algoedkeuing gegeven en is nu alleen nog toestemming van De Nationale Assemblee nodig, omdat de mineralenovereenkomst met de Canadese maatschappij door het parlement dient te worden gewijzigd. Deze deal komt naar verluidt om praktische redenen omdat het voor Iamgold makkelijker opereren zou zijn als enige aandeelhouder om de goudproductie van het Rosebel- en Saramaccagebied met elkaar te integreren.

De regering heeft tijdens de onderhandelingen met Iamgold om de 30 procent aandelen van Suriname terug te kopen een lumpsum van US$

75 miljoen bedongen die direct wordt uitbetaald als het nieuwe akkoord wordt getekend. Daarbovenop zal Suriname elk half jaar een bepaald bedrag van de maatschappij ontvangen. Voor elke troy ounce goud die in de Saramacca-concessie wordt aangetoond zal US 25 dollar in staatskas stromen. Zulks omdat de multinational verplicht is om de zes maanden rapportage te doen over de aangetoonde reserves. Volgens minister Regilio Dodson van Natuurijke Hulpbronnen (NH) gaat het niet om verkoop maar om “een ruil”.

De redenen waarom Suriname afstand doet van zijn belang in de goudoperatie is omdat de regering dringend geld nodig heeft.

Door de minder gunstige

financiële positie van de Staat is de regering ook niet in staat om de cash calls, de contante bijdrage in de operationele kosten, op te hoesten. Voorts zou vanwege het feit dat in afwijking van de situatie te Rosebel er sprake is van een andersoortig erts in het Saramacca-project eerst een onderzoek verricht moeten worden om vast te stellen wat het aandeel van beide partners zou moeten zijn om over te gaan tot een geïntegreerde productie.

Die studie zou US$ 18 miljoen kosten en zou de productie gedurende minstens twee jaar gestaakt moeten worden. Als enige aandeelhouder hoeft Iamgold de studie niet te verrichten. “We gaan de cash calls niet halen en Iamgold ophouden”, redeneert minister Dodson. Hij benadrukt dat alle andere afspraken met de multinational wat betreft afdracht van royalty aan Grassalco en de belastingen die over het Rosebelproject moeten worden afgedragen recht overeind blijven. “Alle andere zaken blijven ongewijzigd”, zegt hij.

UNITEDNEWS

| http://unitednews.sr/ | Door: Edward lee