• dinsdag 31 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

RIJSTSOORT NAAR BOUTERSE VERNOEMD NIET GOED BEVONDEN VOOR EXPORT

| united news | Door: Redactie

Een politieke natrap of gewoon nattevingerwerk; de rijstvariant vernoemd naar ex-president Desi Delano Bouterse zijn afgekeurd voor de exportmarkt.

De DDB-1 en DDB-2, die in 2017 zijn geïntroduceerd door het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (Adron), zouden niet voldoen aan de gestelde internationale voorwaarden. De productie van voldoende zaaizaad om de rijstboeren te voorzien blijkt ook moeilijk van de grond te komen.  

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) buigt zich over het vraagstuk van zaaizaad voor de rijstteelt. “Binnen de kortste keren waren die twee variëteiten eruit. Aan de andere kant speelde tegelijk, dat de faciliteiten welke wij hadden om

het zaaizaad aan te maken, dan heb ik het over LON in Wageningen en Prins Bernardpolder in Nickerie, ook weg waren. Dus op een gegeven moment ben je variëteiten kwijt en je terreinen kwijt waar jij jouw zaaizaad kon aanmaken, waardoor de boeren alleen maar genoodzaakt waren om zaaizaad uit Guyana te importeren” zegt LVV-minister Prahlad Sewdien.

De import van zaaizaad is bij wet verboden. De Illegale invoer brengt tal van gevaren met zich mee. Zo kunnen er nog onbekende ziekten, plagen en onkruiden geïntroduceerd worden waartegen het milieu in Suriname geen weerstand heeft.

Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor de rijstsector en er zelfs toe kunnen leiden dat de productie van rijst en onderzoek wordt stopgezet. De boerenorganisaties van Nickerie zijn bereid om mee te helpen met het verhogen van de kwaliteit van de rijstrassen en het beschikbaar doen komen van goede kwaliteit zaaizaad.

De positionering van de Surinaamse rijstsector is erg belangrijk.

Meer dan 60% van de wereldbevolking consumeert rijst, en behoefte zal de komende jaren blijven stijgen. De productie van natte padie per hectare kon tot voor kort niet gemaximaliseerd worden, en bleef steken op 80 tot 95 balen van 79 kilo.

UNITEDNEWS

| united news | Door: Redactie