• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Fitch: Suriname verder omlaag van 'C' naar 'RD'

| starnieuws | Door: Redactie

Fitch Ratings heeft de langetermijn waardering voor vreemde valuta van Suriname verder omlaag gebracht, van 'C' (op 26 oktober) naar 'RD' (Restricted Default). De belangrijkste reden daarvoor is dat Suriname in gebreke is gebleven om zijn rente van US$ 25,4 miljoen voor de Oppenheimer-lening van US$ 550 miljoen te betalen.

De deadline daarvoor was op 25 november.  Voor de andere Oppenheimer-lening van US$ 125  miljoen handhaaft Fitch haar bevoordeling van 'C' omdat Suriname bezig is in een proces om tot een herschikking te komen met zijn schuldeisers.

De Surinaamse regering heeft op 30 oktober een voorstel gedaan aan haar schuldeisers

van beide leningen om deel te nemen aan debatten over schuldherstructurering. De volgende aflossing van US$ 23 miljoen (US$ 8 miljoen rente en US$ 15 miljoen aflossing hoofdsom) moet op 30 december worden gedaan. Suriname wil een 'standstill' met zijn schuldeisers overeenkomen.

Inmiddels heeft de grootste groep schuldeisers ingestemd met een 'standstill'. De regering wil tot 31 maart 2021 stopzetting van een totale schuld van US$ 48,5 miljoen, dat oorspronkelijk voor de twee leningen moet worden betaald in de periode oktober tot en met december. De betalingen zouden een extra maand kunnen worden uitgesteld tot 26 april 2021 als Suriname een

gefinancierd IMF-programma overeenkomt. 

Het is de tweede keer dat de regering toestemming vraagt aan de obligatiehouders om haar schulden te herschikken. Fitch vindt dat de voorgestelde 'standstill' van de schulden, de fundamentele uitdagingen op het gebied van schuldhoudbarheid van het land niet zal verhelpen en dat de Staat in een schuldherstructureringsproces blijft.

"Dit weerspiegelt de hoge schuld van de overheid, een structureel groot begrotingstekort, moeilijke financieringsvoorwaarden en een acuut tekort aan vreemde valuta. De kredietbeoordelaar verwacht dat de overheidsschuld eind dit jaar 137% van het bbp zal bedragen, "zonder enige overeenkomst met crediteuren."

Over de vooruitzichten van de lokale munteenheid doet Fitch geen uitspraak, omdat het "niet over voldoende informatie beschikt." Fitch beoordeelt geen schatkistpapier in Surinaamse dollar of andere effecten.  

 

| starnieuws | Door: Redactie