• zondag 28 February 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

FB bericht President van Suriname mbt bezoek aan Nederland

Datum: | Bron: FB | Door: Redactie

Vanochtend heb ik Minister-President Mark Rutte telefonisch gesproken om de stand van zaken m.b.t. de relatie Suriname-Nederland te bespreken.

De betrekkingen tussen beide landen zijn sinds het aantreden van de Regering Santokhi/Brunswijk geïntensiveerd. Inmiddels hebben de beide Ministers van Buitenlandse Zaken een traject van hernieuwde samenwerking ingezet.

Diverse besprekingen hebben ertoe geleid dat de diplomatieke relaties tussen beide landen op ambassadeursniveau zullen worden hersteld. De technische samenwerking is inmiddels gereactiveerd en heeft geresulteerd in het Hoog Ambtelijk Overleg in November 2020.

Verschillende beleidsterreinen zijn geïdentificeerd voor concrete samenwerking, alsook de bestedingsallocatie van de resterende verdragsmiddelen. Ook de ondersteuning op het stuk van de besprekingen met het Internationale Monetaire Fonds is bevestigd.

De betrekkingen worden verder opgevoerd en in dit kader heb ik vanmorgen het besluit genomen in te gaan op de uitnodiging van Minister-President Mark Rutte om in de tweede helft van februari 2021 een werkbezoek te brengen aan Nederland.

Ik zal ook van deze gelegenheid gebruik maken om het Nederlandse bedrijfsleven en de Surinaamse diaspora te bezoeken.

Nadere voorbereiding van het bezoek zal door de beide Ministers van Buitenlandse Zaken ter hand worden genomen.

Datum: | Bron: FB | Door: Redactie