fbpx COPYRIGHT NOTICE | Suriname Nieuws Centrale

booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot nu en het logo van SurinameNieuwsCentrale.com, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Suriname Nieuws Centrale. Suriname Nieuws Centrale

behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij desbetreffende uitgevers.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Suriname Nieuws Centrale is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Suriname Nieuws Centrale ).

Suriname Nieuws Centrale heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Suriname Nieuws Centrale, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Suriname Nieuws Centrale heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

booked.net

    

booked.net

ASUS CHIT300 300x250