• dinsdag 21 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Blok: € 17 miljoen als signaal steun regering-Santokhi

| starnieuws | Door: Redactie

De Nederlandse regering heeft met de resterende verdragsmiddelen circa € 17 miljoen vrijgeven als een signaal van steun aan de nieuwe regering onder leiding van president Chan Santokhi. Op korte termijn zal met de Surinaamse autoriteiten worden gesproken over de (her)besteding hiervan.

Suriname en Nederland hopen de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie spoedig af te kunnen sluiten en samen te bouwen aan een vruchtbare samenwerking op basis van vriendschap, wederzijds vertrouwen en respect. Dit schrijft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, in een brief aan de Tweede Kamer. 

Het Nederlandse kabinet hecht waarde aan de historische, culturele, economische en persoonlijke banden die de

Nederlandse en Surinaamse samenleving met elkaar verbinden. Met de nieuwe regering in Suriname kan de bilaterale relatie weer zo ingericht worden dat deze recht doet aan deze banden en waarmee de belangen van beide landen gediend kunnen worden.

President Santokhi heeft de wens tot nauwere samenwerking met het koninkrijk diverse malen, ook publiekelijk, uitgesproken, zegt Blok. Over vicepresident Ronnie Brunswijk zegt Blok dat er alleen noodzakelijk contact met hem zal worden onderhouden. Hij is in 2000 veroordeeld tot 11 jaar cel voor handel in cocaïne. 

Het koninkrijk is een belangrijke handelspartner van Suriname; tegelijkertijd is de handelsrelatie momenteel beperkt. Het

Nederlandse bedrijfsleven heeft van oudsher een goede economische uitgangspositie in Suriname, mede dankzij de gemeenschappelijke taal en de intensieve netwerken tussen beide landen.

De afgelopen periode heeft Suriname echter aantrekkingskracht verloren op het Nederlandse bedrijfsleven vanwege de slechte economische situatie en het onaantrekkelijke investeringsklimaat. Voor (MKB-)ondernemers binnen het koninkrijk die kansen op de Surinaamse markt willen benutten, is het handelsinstrumentarium beschikbaar.

Het Nederlandse kabinet zal zich inzetten voor versterkte en duurzame handels- en investeringsrelaties met Suriname, hetgeen tevens een prioriteit is van de Surinaamse regering. Op termijn starten verkenningen voor een (zodra Covid-19 het toelaat) koninkrijksbrede handelsmissie naar Suriname. Ter voorbereiding op de uiteindelijke handelsmissie zal er op korte termijn alvast een digitale handelsmissie worden georganiseerd, om de meest kansrijke niches en bijbehorende Surinaamse en Nederlandse/Koninkrijkspartners te identificeren, deelt Blok mee. 

Suriname heeft te kampen met een zware economische en financiële crisis. Ondersteuning van internationale financiële instellingen zal naar verwachtingen gepaard gaan met benodigde hervormingen om het land weer op een duurzaam economisch pad te brengen. Het Nederlandse kabinet is bereid desgevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor (kleinschalige) technische assistentie die goed aansluit op de prioriteiten van de Surinaamse regering en de inspanningen van de internationale financiële instellingen.

Ook kan worden gedacht aan assistentie ter verbetering van wet- en regelgeving en kennisoverdracht gericht op versterking van economische en overheidsinstituties. Er zal ook breder gekeken worden op welke manier Nederlandse expertise ingezet kan worden om de Surinaamse economie te versterken, legt de Nederlandse minister uit aan de Tweede Kamer.

De verwachting is dat er nog de nodige verbeteringen zullen moeten plaatsvinden in de financiële sector, met name op het vlak van toezicht en versterkte anti-witwasmaatregelen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft regulier contact met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en heeft eerder al technische assistentie geboden. DNB is bereid om de technische assistentie opnieuw te overwegen. Ook vanuit andere Nederlandse instanties is er bereidheid ondersteuning te bieden op dit terrein. 

U kunt de brief van de Nederlandse minister hier downloaden. 

pdf-icon.gif Brief_Nederlandse_minister_naar_Tweede_Kamer.pdf      

| starnieuws | Door: Redactie