• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Constitutioneel Hof doet dinsdag uitspraak

| suriname herald | Door: Redactie

Het Constitutioneel Hof (CHof) zal dinsdag zijn besluit kenbaar maken ten aanzien van de 3e en 4e rechtsvraag die aan het CHof zijn voorgelegd. Het gaat in deze om de toetsing van artikel 80 Burgerlijk Wetboek aan de grondwet en verdragen, en de beoordeling of een bestuursbesluit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken in strijd is met de grondwet.

Chof

Gloria Stirling, voorzitter van het Constitutioneel Hof, en Gradus Vrieze. Foto: CHof

Gloria Stirling, voorzitter van het CHof, geeft tegenover Suriname Herald te kennen dat deze besluiten van het CHof langer op zich hebben laten wachten aangezien

het in deze om twee gerelateerde rechtsvragen gaat. Hierbij heeft ook het ontbreken institutionele versterking van het Hof een rol gespeeld. Helaas zullen deze besluiten voorlopig niet op de website van het CHof gepubliceerd worden aangezien de webhosting reeds langer dan acht maanden niet is betaald voor haar diensten, waardoor er geen publicaties en bekendmakingen op de website kunnen worden geplaatst.

Stirling voert verder aan dat het goede werk van het CHof door blijft gaan. Zo is Gradus Vrieze voor een periode van twee weken beginnende op maandag verbonden aan CHof. Hij is een gepensioneerde rechtbankpresident en kortgedingrechter en werkzaam geweest in Arnhem, Groningen, Leeuwarden en Zutphen in Nederland. Tevens is hij verbonden geweest aan het Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen.

Gradus kwam vijf jaar geleden voor het eerst naar Suriname in verband met de RAIO-opleiding bij het Hof van Justitie en verzorgt een training writing skills voor de leden en plaatsvervangende leden van het CHof. Deze is reeds van start gegaan. Stirling heeft de deskundige ontvangen en verwelkomt op het CHof.

Deze initiatief vloeit voort uit de samenwerking met het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) en het Canada Fonds inzake de institutionele versterking van het Constitutioneel Hof. Eerder werden in dit kader reeds trainingen verzorgd door Hugo Fernandes Mendes en Tom Zwart.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie