• donderdag 09 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

CHof buigt zich over same-sex marriage 

| sun.sr | Door: Redactie

Bij het Constitioneel Hof (CHof) van Suriname is het verzoek ingediend om artikel 80 van het Burgerlijk Wetboek te toetsen aan de Grondwet van Suriname. Dit artikel handelt over de hoedanigheden en voorwaarden die vereist worden om een huwelijk aan te kunnen gaan.

De huidige Surinaamse wetgeving maakt niet mogelijk dat personen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen. Het verzoek is ingediend door advocaat Sharda Sitaram met ondersteuning van haar collega Milton Castelen.

Naast het verzoek om artikel 80 BW te toetsen is er ook een verzoekschrift ingediend namens een koppel waarbij partners van hetzelfde geslacht in het buitenland zijn getrouwd, geen toegang

hebben tot de huwelijksrechten in Suriname zoals getrouwde hetero-koppels. 

Advocaat Sitaram geeft aan dat artikel 80 van het burgerlijk wetboek (BW) momenteel een formulering heeft dat geïnterpreteerd kan worden dat de bedoeling van de schrijver was om polygamie te verbieden. Echter, het artikel wordt in de praktijk gebruikt om partners van hetzelfde geslacht uit te sluiten. Het BW heeft geen memorie van toelichting, waardoor er niet nagegaan kan worden wat de oorspronkelijke bedoeling van het wetsartikel is geweest. Het CHof is reeds gestart om de visie van relevante stakeholders te horen. 

De LGBTQ+-gemeenschap lijkt op verschillende fronten vooruitgang te boeken, voor de erkenning van hun rechten. Op 13 oktober 2022 tijdens de Pride Month zijn de wetten Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid en Gelijke Behandeling Arbeid met 41 stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA). In deze wetten is de Verklaring van Paramaribo, welke een initiatief is van PAREA, de vereniging van LGBTQ+ professionals in Suriname, meegenomen als onderliggend stuk. 

Werkgevers kunnen deze verklaring ondertekenen en ondersteunen hiermee dat er niet gediscrimineerd mag worden op de werkvloer. Ook niet op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Een 100-tal werkgevers hebben deze verklaring door de jaren heen ondertekend zoals Staatsolie NV, Torarica Group of Companies, VSH United NV, Finabank NV, NV Self Reliance, Surinaamse Brouwerij NV, Fernandes Group, Rudisa NV en nog vele anderen. “We zijn verheugd te melden dat seksuele oriëntatie en gender identiteit expliciet genoemd zijn in de wetten op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden”, aldus PAREA in haar nieuwsbrief van november 2022. 

Johannes Damodar Patak


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Redactie