• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bouva doet beklag bij Inter-Parlementaire Unie over ‘beknotting parlementair werk’

| suriname herald | Door: Redactie

De structurele en systematische beperking van spreektijden tijdens vergaderingen van De Nationale Assemblee (DNA), is deze week diepgaand besproken tijdens de zevende zitting van het hoofdbestuur van de Inter-Parlementaire Unie (IPU), die op 19 en 20 mei virtueel is gehouden. “Ook de doodsbedreigingen en intimidatie van leden van DNA en de onrechtmatige gevangenneming van gewezen vicepresident van Suriname tevens assembleelid Ashwin Adhin zijn aan de orde geweest.” Dat schrijft de NDP-fractie in DNA.

NDP-assembleelid Melvin Bouva tevens hoofdbestuurslid van deze wereldorganisatie, heeft naast deze zaken ook bijzondere aandacht van de organisatie gevraagd om middels dialoog zich te blijven inzetten voor de

bewaking van de democratie en de rechten van parlementariërs. Naast de kwestie in Suriname zijn ook ernstige misstanden van de parlementen in Yemen, Palestina, Venezuela, Haïti en enkele andere lidstaten besproken.

“Ik heb kennisgenomen van de vele misstanden van parlementen in de wereld. Ik ben net als u erg verontrust. We moeten daarom gerichte actie ondernemen. Democratie en democratische rechten van parlementariërs zijn echter ook in uw lidstaat Suriname ernstig onder druk, waarbij leden in het bijzonder van de parlementaire oppositie, door de leiding een ernstige beknotting dan wel beperking van hun recht op spreken wordt opgelegd”, onderschreef Bouva de ernst

van de zaak.

Het assembleelid voerde verder aan dat deze zaak systematisch en structureel plaatsvindt, waarbij volgens hem zelfs het Reglement van Orde van DNA meermaals bewust of onbewust wordt genegeerd. Zo ook vele brieven en protesten van de oppositie en delen van de samenleving. Spreektijden zijn onvoorspelbaar en worden naar willekeur opgelegd door de nieuwe leiding van het parlement, die veelal gebaseerd zijn op politieke rancune en een poging om de regering te beschermen voor de plicht om verantwoording af te leggen in het parlement, aldus Bouva.

Volgens hem werkt deze situatie stremmend voor de parlementaire rechten en plichten. Namens de betreffende leden wordt dringende aandacht gevraagd voor deze ernstige ontwikkeling.

IPU’s secretaris-generaal Martin Chinchong gaf in reactie aan dat een soortgelijke situatie zich enige tijd geleden voordeed in buurland Guyana, waarbij de toenmalige oppositie eveneens aandacht vroeg voor de beperking van haar rechten. Na interventie van de IPU met de leiding van het Guyanese parlement en de oppositieleider, zijn deze verschillen en tekortkomingen succesvol rechtgetrokken.

De secretaris-generaal deed een beroep op Duarte Pacheco, president van de IPU, om deze serieuze kwestie van haar lidstaat Suriname, nader te onderzoeken en in dialoog te treden met assembleevoorzitter Marinus Bee en de oppositie, ten einde verbetering te brengen in de uitvoering van de werkzaamheden van haar leden.

De secretaris-generaal pleitte er eveneens voor dat indien er geen verandering komt, deze kwestie onder de aandacht te brengen van de eerst volgende Governing Council van de organisatie. Hiervoor zal Suriname eventueel ook een officiële klacht indienen.

“Ik zal in conclaaf treden met de voorzitter van het parlement in Suriname en het belang van de democratie bespreekbaar maken, waarbij de relatie tussen regering en oppositie te allen tijde bevorderd moet worden. We rekenen op een positieve dialoog in het voordeel van alle partijen”, voegde IPU’s president Pacheco eraan toe.

Bouva gaf tot slot aan dat hij geloof heeft in de kracht en inspanningen van deze grote internationale organisatie om democratie, dialoog en vrede te bevorderen en kijkt daarom uit naar de positieve ontwikkelingen in dit kader.

 

| suriname herald | Door: Redactie