• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BOG volledig lamgelegd; personeel in actie

| keynews.sr | Door: Redactie

Het personeel van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft vandaag uit protest het werk neergelegd. Voorzitter David Bakker van de personeelsbond bij de gezondheidsinstelling heeft dit bevestigd in een gesprek met Key News Suriname.

“Het personeel heeft het werk neergelegd, omdat ze zich zeer onveilig voelen op het BOG-terrein. Er heeft zich afgelopen vrijdag iets voorgedaan hier. Wij hebben mannen geconstateerd die vreemd gedrag vertoonden”, merkt Bakker op. Hij laat weten dat de politie werd ingeschakeld, maar vanwege ‘onmacht’ de locatie niet kon bereiken. “Ze waren elders bezig. Dit is ook gerapporteerd.”

De vakbondsman zegt dat er in een vergadering is besloten

om het werk neer te leggen om aandacht te vragen voor de veiligheidssituatie. Het is vaker voorgekomen dat zijspiegels en ruitenwissers van auto’s van de werknemers zijn gestolen op het terrein. “Dit alles heeft ertoe geleid dat het personeel heeft aangegeven dat ze zich hier niet langer veilig voelen.” Bakker voegt eraan toe dat dit de druppel is geweest die de emmer nu doet overlopen. De bond is al een tijdje in onderhandeling met de overheid over vervoers- en kledingtoelages en nog enkele andere additionele zaken. “Er is nog geen overeenstemming bereikt.”

Het zorgpunt over de veiligheid motiveert de bond om

zich actiever in te zetten voor de belangen van de werknemers. Bakker verbergt niet dat hij geen vertrouwen heeft in het onderhandelingsorgaan (O.O) van de overheid. “Het BOG heeft een eigen vervoer- en kledingtoelagebesluit. Men heeft dit simpelweg ingetrokken zonder overleg met de bond.” De werkwijze van de regering typeert de vakbondsleider als zeer dictatoriaal. “Neem het, slik het en hou je mond. Het personeel zal dat niet accepteren. Het BOG is nu volledig lamgelegd.”

| keynews.sr | Door: Redactie