• zaterdag 04 December 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Begrotingsbehandeling begint in januari 2022

| sun.sr | Door: Redactie

De behandeling van de staatsbegroting over het jaar 2022 begint in januari van hetzelfde jaar. Dat is vandaag besloten in huishoudelijk verband in het parlement. Voorzitter Marinus Bee heeft een traject uitgezet voor de komende periode; de Algemene Politieke Beschouwingen (APB), de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) en daarna de begrotingsbehandeling. Vandaag komt DNA bijeen in een Openbare Vergadering voor de voortzetting van een vergadering over actuele vraagstukken, waaronder de COVID-19-situatie, de verhoogde EBS-tarieven en de herstart van het onderwijs. Volgens Bee worden alleen deze drie zaken behandeld vandaag.

De parlementsvoorzitter zegt dat de APB op 8 november zullen aanvangen. Dan kunnen parlementariërs, soms ondersteund door waarnemend fractieleiders, debatteren met de president over zijn jaarrede van 1 oktober jl. Op 8 en 9 november is de ronde voor het parlement, waarna de president op 11 en 12 november antwoord geeft. Uiterlijk vrijdag 12 november moeten de APB worden afgerond.

Voor de APB is ook de tijdsindeling reeds bepaald. De VHP heeft als grootste fractie 2 uren de tijd, gevolgd door de NDP met 1,5 uur, ABOP/PL 1 uur en 15 minuten, BEP 1 uur en NPS 1 uur.

Het document van het MOP over 2022 - 2026 is reeds ontvangen door het parlement. Volgens Bee moet de regering de Wet nog opsturen voor DNA, waarna die in behandeling genomen kan worden. Volgens planning zal de behandeling in december aanvangen. Pas daarna zal de begrotingsbehandeling beginnen. In de tussentijd zullen reguliere wetswijzigingen normaal voortgang vinden, meent Bee.

| sun.sr | Door: Redactie