• zaterdag 04 December 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

B Ruim 1000 kinderen van ouders toeslagenaffaire uit huis geplaatst

| ad.nl | Door: Hanneke Keultjes

Tussen 2015 en 2020 zijn ruim 1000 kinderen van ouders die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire onder jeugdbescherming en uit huis geplaatst. De Tweede Kamer is verbijsterd over dat hoge aantal. 

,,Wat een ellende", reageert SP-Kamerlid Peter Kwint, die al eerder Kamervragen stelde over deze kwestie, via Twitter. ,,En dit is alleen nog maar tussen 2015 en 2020. Terwijl we allemaal weten dat dit schandaal al veel eerder begon.” Het totale aantal kinderen dat in pleeggezinnen of gesloten jeugdzorg werd geplaatst ligt dus waarschijnlijk hoger, omdat de toeslagenaffaire al ver vóór 2015 begon.

Dat er 1115 kinderen in vijf jaar tijd uit huis werden geplaatst, werd becijferd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CBS geeft het aantal ‘bij benadering’ door te kijken naar kinderen die met jeugdbescherming in aanraking kwamen in combinatie met ‘jeugdhulp met verblijf', bijvoorbeeld als een kind wordt ondergebracht in een jeugdzorginstelling of bij een pleeggezin. Het is niet bekend welke omstandigheden er speelden en of er meer factoren speelden dan schuldenproblematiek.

Nieuwe Kamervragen

Kwint kondigt, net als ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder, nieuwe Kamervragen aan. Ceder wil weten hoeveel uithuisplaatsingen voorkomen hadden kunnen worden. ,,Waar kunnen we nog recht doen aan gezinnen?” Denk-fractieleider Farid Azarkan reageert woest. ,,De overheid die burgers geld afpakt, hun waardigheid afpakt en hun kinderen afpakt", twittert hij.

De Kamer vroeg in debatten over de toeslagenaffaire meermaals naar het aantal uithuisplaatsingen, stelt Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij is boos dat de informatie via het CBS naar buiten wordt gebracht in plaats van in een brief naar de Tweede Kamer, waarin ook staat welk plan er wordt gemaakt voor deze groep kinderen. ,,Dit maakt duidelijk dat de regering totaal het overzicht kwijt is van de gevolgen van het eigen beleid.” 

Onderschatting

Janet Ramesar, een ouder die door de toeslagenaffaire in nood kwam, zegt in Binnenlands Bestuur dat het aantal dat het CBS geeft ‘een zware onderschatting’ is. Het CBS kijkt naar twee criteria, een rechter die een dwingende maatregel heeft opgelegd én jeugdhulp met verblijf buiten het eigen gezin. Haar eigen zoon werd uit huis geplaatst zonder dat die criteria van toepassing waren, omdat hij bij zijn vader ging wonen. Over het aantal van 1115 zegt Ramesar: ,,Ik denk dat je het sowieso wel kan verdubbelen.”

Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland zegt te te zijn geschrokken van het hoge aantal kinderen van gedupeerde ouders dat uit huis is geplaatst. ,,De toeslagenaffaire met alle gevolgen van dien toont opnieuw de noodzaak aan van een andere kind- en gezinsbescherming. Wanneer er problemen in een gezin spelen, moeten zowel kinderen als ouders in een vroeg stadium worden geholpen. Als we dit niet doen, is uiteindelijk altijd het kind de dupe”, zegt bestuurslid Arina Kruithof.

Er hebben zich tot nu toe 47.000 mensen gemeld als gedupeerde in de toeslagenaffaire, wat niet wil zeggen dat ze ook allemaal gedupeerd zíjn. Het kabinet stelde dat van die groep ongeveer 22.000 ouders in elk geval recht hebben op compensatie. 

| ad.nl | Door: Hanneke Keultjes